Yakışmak nedir, Yakışmak ne demek

  • Güzel durmak, iyi gitmek, yaraşmak, uygun gelmek.
  • Uygun olmak, iyi karşılanmak, münasip olmak

"Yakışmak" ile ilgili cümle

  • "Öyle şey küçüklerin ağzına yakışmaz." - B. Felek
  • "Önden yandan nasıl durduğunu, yakışıp yakışmadığını gözden geçirecek." - M. Ş. Esendal

Diğer sözlük anlamları:

Yaklaşmak, meyletmek.

Yakışmak anlamı, tanımı:

Yakışma : Yakışmak işi.

Yakış : Yakma işi.

Durmak : Beklemek, dikilmek. Kalmak. Hareketsiz durumda olmak. Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek. Yaşamak. Belli bir durumda, bir görevde bulunmak. Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak. Var olmak. Varlığını sürdürmek. Ara vermek. Dinmek, kesilmek. Bir yerde olmak veya bulunmak. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi. İşlemez olmak, çalışmamak. Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.

Yaraşmak : Yakışmak, uymak. Yatkın olmak.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi.

 

Karşılanmak : Karşılama işi yapılmak.

Münasip : Uygun, yerinde. Beğenilen, hoşa giden.

Diğer dillerde Yakışmak anlamı nedir?

İngilizce'de Yakışmak ne demek? : v. assort, become, befit, behoove, behove, comport, fit, go together, pertain, suit

Fransızca'da Yakışmak : aller, à seoir, (giysi) habiller

Almanca'da Yakışmak : v. anstehen, geziemen, stehen

Rusça'da Yakışmak : v. подходить, идти, приличествовать, подобать, пойти