Yaraşır nedir, Yaraşır ne demek

Yaraşır; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Layık, uygun

"Yaraşır" ile ilgili cümleler

  • "Yüzüne kahramanlığına yaraşır bir tebessüm sindirdi." - N. Uygur

Yaraşır ile ilgili Cümleler

  • Bu kupkuru yerde yakınmadan gayri ne gördük; bu kupkuru yerde zulümden gayri ne gördük; bu ırmakta ne ölmek var bize ne gam var ne dert ne keder; bu ırmak alabildiğine yaşamaktan iyilikten çömertlikten ibaret; durma çabuk ol gelemem deme; ne evet demek yaraşır sana, ne hayır; senin şanına sade gelmek yaraşır dostum.
  • Tom'un cesedini gömdüler ve ona yaraşır bir cenaze merasimi düzenlediler.

Yaraşır tanımı, anlamı:

Yaraş : Girişken (kimse).

Erkek koyun kasap dükkanına yaraşır : "miskin erkek, yaşamaya layık değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır : "bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır" anlamında kullanılan bir söz.

Faydasız baş mezara yaraşır : "yaşayan kimse bir işe yaramalıdır, bir işe yaramayan kimsenin ölüden farkı yoktur" anlamında kullanılan bir söz.

Layık : Bir kimseye uygun olan, yaraşan. Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.