Layık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan
 • Bir kimseye uygun olan, yaraşan.
 

"Layık" ile ilgili cümle

 • "Sevilmeye o herkesten fazla layıktır." - P. Safa

Layık isminin anlamı, Layık ne demek:

Erkek ismi olarak; Uygun, değer, yakışır.

Layık anlamı, tanımı:

Layık görmek : Yakıştırmak, uygun görmek.

Layık olmak : Hak kazanmış olmak. uygun olmak.

Layığını bulmak : Hak ettiği cezayı bulmak. dengini, yaraşır eşini bulmak.

Layıkıyla : Gerektiği gibi, gereğince.

Ağzına layık : Bir yiyeceğin çok lezzetli ve tatlı olduğunu söylemek için kullanılan bir söz.

Krallara layık : Çok üstün nitelikli şeyleri belirtmek için kullanılan bir söz.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Hareket : Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Davranış, tutum. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Yola çıkma. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Deprem. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Devinim.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Kazan : Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Yaraş : Girişken (kimse).

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Tek. Sadece. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Beraber. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Bir kez.

Layık değül : Lâyık olmayan

Layık ile ilgili Cümleler

 • Buna benden daha çok layıksın.
 • Ali ona layık değildi.
 • Buna benden daha çok layıksınız.
 • Layık olduğunu aldın.
 • Onların buna layık olduklarını söylemedim.
 • Size layık olmadığımı biliyorum.
 • Layık olduğunu düşündüğümüz kimseyi seçeceğiz.
 • Krallara layık bir şölen!
 • Sana layık olmadığımı biliyorum.

Diğer dillerde Layık anlamı nedir?

İngilizce'de Layık ne demek? : adj. worthy, worthy of, worth, fit, fitting, deserving

Fransızca'da Layık : digne

Almanca'da Layık : adj. wert, würdig

Rusça'da Layık : adj. достойный, заслуживающий

Layık ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Layık nedir? Layık ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Layık tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Layık hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...