Yaya çivisi nedir, Yaya çivisi ne demek

  • Yollarda ve özellikle kavşaklarda yayaların geçeceği bölümü belirtmek için asfalta çakılan çok büyük başlı, parlak çivi

"Yaya çivisi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "O yeni açılan koca koca asfalt caddelerimizin yaya çivileri hâlâ neden eksiktir?" - N. Cumalı

Yaya çivisi anlamı, tanımı:

Çivi : Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum. İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh.

Kavşak : Yol vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer. Bir ırmağın denize veya başka bir ırmağa döküldüğü, kavuştuğu yer, munsap.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek.

Asfalt : Bu karışımla kaplanmış. Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım. Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm.

 

Çakıl : Çakıl taşı.

Büyük : Niceliği çok olan. Üstün niteliği olan. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram).

Başlı : Başı olan.