Yazarçizer nedir, Yazarçizer ne demek

Yazarçizer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yazarlıkla uğraşan (kimse)

Yazarçizer kısaca anlamı, tanımı:

Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Yazma özelliği olan.

Yazarlık : Yazar olma durumu. Yazarın yaptığı iş.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.