Yield to fate türkçesi Yield to fate nedir

  • Kendini alınyazısına bırakmak.
  • Kadere teslim olmak.

Yield to fate ingilizcede ne demek, Yield to fate nerede nasıl kullanılır?

Yield : Eğilmek (tahta vb). Yerini bırakmak. Vermek. Esnemek. Verimlilik. Karşı koyamamak. Verim. Teslim olmak. Kimyasal bireşim işlemleri sonunda elde edilen erek özdek niceliğinin, kuramsal olarak beklenen niceliğe oranı. Bir yatırımdan veya taşınır değerden elde edilen gelir.

To : Ya. -e kadar. Oranla. E. İla. İle. -e göre. Arasında. -mek -mak (mastar). Göre.

Fate : Felaket. Son. Kısmet. Helak. Alın yazısı. Akibet. Felek. Kader tanrıçası. Ecel. Gelecek.

Yield to : -e cevap vermek. Bırakmak. Vermek (başkasına).

Yield to despair : Çaresizliğe boyun eğmek.

Yield to temptation : Şeytana uymak.

Yield to none : Kimseden geri kalmamak.

Annual real yield to maturity : Yıllık vadeye kadar olan gerçek verim. Endeksin etkilerini ve değişimlerini dikkate alarak bir şirkete veya firmaya yatırım yapmaya değer olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan endeks.

Resigned to fate : Kadere boyun eğmiş.

Yield to maturity : Vade sonu getirisi. Vadeye kadarki verim haddi. Net hasılat. Vadeye kadar olan verim.