Zoological science türkçesi Zoological science nedir

Zoological science ingilizcede ne demek, Zoological science nerede nasıl kullanılır?

Zoological : Hayvansal. Zoolojik. Hayvanbilimsel.

Science : Fen bilgisi. Bilim. Bilim dalı. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Fen. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad. Hüner. Beceri. Konuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla orta dereceli okulların birinci döneminde okutulan ders. Maharet.

Zoological garden : Hayvanat bahçesi.

Zoological gardens : Hayvanat bahçesi.

Zoological park : Hayvan parkı. Hayvanat bahçesi. Zoolojik bahçe. Hayvan bahçesi. Gözlem ve araştırma amaçlı olarak hayvanların yetiştirildiği yer.

Zoologically : Hayvan davranışları ve fizyolojisi bilimiyle ilgili bir şekilde. Zoolojik olarak. Hayvan bilimiyle ilgili olarak.

İngilizce Zoological science Türkçe anlamı, Zoological science eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Zoological science ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Zoology : Hayvanbilim. Hayvanları inceyen bilim dalı. Hayvanların sınıflandırılması, dağılımı, davranışı, yapıları ve görevleri ile ilgili bilim dalı.

Zoologies : Hayvanbilim.