Çavurmak nedir, Çavurmak ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Yemenilerin etrafını dikmek.

Çavurmak anlamı, tanımı

Çavur : Gâvur. Karda açılan yol, keçi yolu. Haber. Çağırmak

Çavurma : Çevirme, etrafı duvar veya herhangi bir şekilde çevrilmiş kapalı yer.

Turki çavurmak : Türkü çağırmak, türkü söylemek.

Yemeni : Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent. Bir tür hafif ve kaba ayakkabı.

Dikmek : Bir cismi dik olarak durdurmak. Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak. Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek. Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek. Top, taş vb.ni dikine havaya atmak. Yapı kurmak, inşa etmek. Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek. Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak.

Yemen : Ayakkabı. Sağ, sağ taraf. Mutluluk.

Etraf : Yanlar, taraflar. Çevre. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit.

Dikme : Dikmek işi. Fidan, yeni dikilmiş fidan. Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna. Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk. Dikey olan doğru veya düzlem, amut. Ağaç, direk. Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri.

Yeme : Yemek işi. Yiyecek.

Diğer dillerde Çavdar samanı anlamı nedir?

İngilizce'de Çavdar samanı ne demek ? : rye straw