Biat nedir, Biat ne demek

Biat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir kimsenin egemenliğini tanıma.
  • Osmanlı Devleti'nde padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması

Biat hakkında bilgiler

Bi'at, (Arapça: بَيْعَة, Bey'ah); Bağlılığını, itimadını bildirmek; rey vermek, anlamına gelen ve İslâm toplumlarında hükümdarların dinsel yargı gücüne sahip olabilmeleri, meşru (yasal) ve yetkili sayılabilmeleri için halktan aldıkları söz, bağlılık andı veya yetkisidir. Emeviler Devri'nde hükümdarlığın babadan oğula geçen bir saltanat haline gelmesi nedeniyle biat biçimsel bir gelenek durumuna dönüştü.

Biat, Bir güç merkezine bağlılık, Bir yerlerden çıkar içinde olma

Biat tanımı, anlamı:

Biat etmek : Birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Egemen : Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.

Tanıma : Tanımak işi.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

 

Devlet : Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk.

Padişah : Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

Tahta : Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Bu ağaçtan yapılmış. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. Kara tahta.

Bildirmek : Herhangi bir konuda bilgi vermek. Anlatmak, ifade etmek. Herhangi bir şeyi haber vermek.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Tek. Bu sayı kadar olan. Sadece. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Beraber.

Diğer dillerde Biat anlamı nedir?

Almanca'da Biat : Huldigung