Allegiance türkçesi Allegiance nedir

Allegiance ingilizcede ne demek, Allegiance nerede nasıl kullanılır?

Akabe allegiance : Akabe biatları.

Oath of allegiance : Sadakat yemini. Bağlılık yemini.

Swear allegiance : Bağlılık yemini etmek.

Allegiances : Bağlılık. Vatandaşın devletine karşı sadakat borcu. Biat. Tebaalık. Mensubiyet. Tabiiyet. Sadakat. Yurttaşlık.

Allegiant : Bağlı. Sadık. Sadık kimse. Güvenilir. Vefalı.

Alleging : Kanıt olarak göstermek. İleri sürme. İleri sürülen. İddia edilen. İddia etme. Mazeret olarak göstermek. İddia etmek. İleri sürmek.

Allegiantly : Bağlılıkla. Sadık bir biçimde. Sadakatle.

İngilizce Allegiance Türkçe anlamı, Allegiance eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Allegiance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Faithfulness : İnanç. Sadakatlilik. Dürüstlük. İçtenlik. Vefakarlık. Bağlılık duygusu. Tamlık. İman.

Relativity : İzafet. Bağıllık. İzafiyet. Bağıntılılık. Görelik. Nispilik. Rölativite. İzafilik. Bağıntıcılık.

Caninity : Vefa.

Alliance : Sosyal birlik. Dünürlük. İttifak. Bağ. Antlaşma. Akrabalık. Kodak birliği. Birlik. Bağlaşıklık.

 

Adherence : İltihak. Katılma. Tutunma. Yapışma. Bir mikroorganizmanın ya da fagositoz yapan bir hücrenin diğer bir hücrenin zarına ya da başka yüzeylere yapışması. Bireylerin kendilerini bir topluluk, toplumsal kesim ya da kümenin üyesi saymaları. Uyma.

Affiliation : Bir kümenin, bir topluluğun üyesi olma ya da davranış düzgülerini benimseme, bk. ayrılma. Üyelik. Bağlantı. Bağlama. Ekleme. Bağlanma. Yakın ilişki. Birleştirme. Üyeliğe kabul.

Cohesiveness : Tutturganlık. Yapışıklık. Kaynaştırıcılık. Yapışkanlık. Uyum. Dayanışma. Birbirine tutkunluk. Grup üyelerinin birbirlerine karşı duydukları bağlılık. Bağlayıcılık.

Commitment : Üstlenme. Bağlantı. Teslim etme. Suç işleme. Sorumluluk. Söz. Taahhüt.

Adhesions : Bağlı olma. Yapışma.

Attachments : Sevgi. İlgi. Alaka. Aksesuar. Ekler. Dostluk. Haciz. Parça.

Allegiance synonyms : chivalrousness, cohesion, attachment, faith, dutifulness, enlistment, fealties, allegiances, adhesion, homage, dedication, communalism, nationality, constancy, dependance, citizenship, devotion, loyalty, trueness, cementation, belonging, dependence, homages, credit, cohesions, fealty, devotedness, consecration, cooperation, faiths, correlation, correlations.

Allegiance zıt anlamlı kelimeler, Allegiance kelime anlamı

 

Competition : Kendi mallarının satışını kolaylaştırma ve hızlandırma, başkalarına ilişkin malların satışını da yavaşlatma ve engelleme amacıyla tecimci ve yapımcılar arasında uygulanan yarışım. aynı düzeyde aynı tür mallar arasında satışı yoğunlaştırma ve karşıtına ilişkin malların satışını engelleme amacıyla malın satış koşulları ve özelliğiyle niteliğinde daha olumlu sonuçlar sağlayarak çabalarda bulunma. Rekabet. Sınama. Yarışma. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Yarışım. Çekişme. Müsabaka. Deneme.

Disloyalty : Hakikatsizlik. İhanet. Hıyanet. Vefasızlık. Sadakatsizlik. Hainlik.

Allegiance ingilizce tanımı, definition of Allegiance

Allegiance kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The duty of fidelity to one`s king, government, or state. The tie or obligation, implied or expressed, which a subject owes to his sovereign or government.