Turki çavurmak nedir, Turki çavurmak ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Türkü çağırmak, türkü söylemek.

Turki çavurmak tanımı, anlamı

Çavur : Gâvur. Karda açılan yol, keçi yolu. Haber. Çağırmak

Çavurma : Çevirme, etrafı duvar veya herhangi bir şekilde çevrilmiş kapalı yer.

Çavurmak : Yemenilerin etrafını dikmek.

Turki : Türkü.

Söylemek : Düşündüğünü ya da bildiğini sözle anlatmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Türkü, şarkı vb. okumak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Yapılmasını istemek. Yazmak, düzmek. Haber vermek. Sipariş etmek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak.

Çağırmak : Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

Çağırma : Çağırmak işi.

Söyleme : Söylemek işi.

Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez. Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.

Türkü : Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Diğer dillerde Turizm kesimi anlamı nedir?

İngilizce'de Turizm kesimi ne demek ? : tourism sector