Çağırmak nedir, Çağırmak ne demek

"Çağırmak" ile ilgili cümleler

  • "Türküler çağırarak tahta siliyor." - Y. Z. Ortaç
  • "Bir taksi çağırdım." - C. Uçuk
  • "Etrafına bakındı fotoğrafçıları çağırmak için." - A. Kulin
  • "O akşam Orhan'ı yemeğe çağırdı." - T. Buğra

Çağırmak tanımı, anlamı:

Çağırma : Çağırmak işi.

Ayağına çağırmak : Yanına gelmesini istemek.

Bağırıp çağırmak : Öfkeyle bağırmak.

Çorba içmeye çağırmak : Yemek yemeye çağırmak.

Türkü çağırmak : Türkü söylemek.

Türküsünü çağırmak : Bir kimsenin hoşuna gidecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak.

Yürekten çağırmak : Aşırı derecede arzu etmek, istemek.

Gelme : Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Gelmek işi.

Söylemek : Türkü, şarkı vb. okumak. Yapılmasını istemek. Sipariş etmek. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Haber vermek. Yazmak, düzmek. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak.

 

Seslenmek : Uzaktan bağırarak çağırmak, ünlemek. Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek. Sözü birine veya birilerine yöneltmek, birine karşı söylemek, hitap etmek.

İstemek : Görmek istediğini bildirmek. Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek. İstek duymak, arzulamak. Evlenmek dileğinde bulunmak. Gerek olmak.

Davet : Yemekli toplantı. Çağrı, çağırma.

Binmek : Bir yere gitmek için tren, vapur, uçak, otomobil vb. bir taşıtta yer almak. Fiyat artmak. Bisiklet, motosiklet, binek hayvanı kullanmak. Bir şey sıkışarak yanındakinin üstüne çıkmak. Eklenmek, katılmak. Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak.

Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

İçin : Oranla, göz önünde tutulursa. Özgü, ayrılmış. Uğruna, yoluna. Karşılığında, karşılık olarak. Ant deyimleri yapan bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Süre belirten bir söz. -den dolayı, -den ötürü. Düşüncesince, kendince, göre. Hakkında. Neden ve sonuç belirten bir söz.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Sadece. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Beraber.

 

Yüksek : Güçlü, şiddetli. Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Erdemli, faziletli. Etkili. Normal değerlerin üstünde olan. Derece veya makamı bakımından üstün. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan.

Şarkı : Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi. Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça. Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi. Ezgi, müzik parçası, melodi, liet.

Türkü : Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

Çağırmak ile ilgili Cümleler

  • Polis çağırmak zorunda kalacağım.
  • O hareket edemiyordu ve yardım çağırmak zorunda kaldı.
  • O yardım çağırmak için komşunun evine koştu.
  • Toplantıya çağırmak istiyorum.
  • Ambulans çağırmak için telefonunu kullanmalıyım.
  • Asansörü çağırmak için tuşa bas.

Diğer dillerde Çağırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Çağırmak ne demek? : v. call, invite, summon, invoke, cry out, call for, call in, shout to, sing, call away, hail, whistle up

Fransızca'da Çağırmak : appeler, convier, héler, inviter

Almanca'da Çağırmak : v. anrufen, aufrufen, berufen, einberufen, einladen, holen, rufen

Rusça'da Çağırmak : v. звать, называть, выкликать, подзывать, кликать, кричать, взывать, приглашать, вызывать, призывать, созывать, петь, назвать, выкликнуть, подозвать, кликнуть, накричать, воззвать, пригласить, вызвать, призвать, созвать