Çavur nedir, Çavur ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Gâvur.

Karda açılan yol, keçi yolu.

Haber.

Çağırmak.

Çavur kısaca anlamı, tanımı

Çavurdaşmak : Gürültü çıkarmak

Çavurgun : Birdenbire yağan yağmur.

Çavurlamak : Dolaşıp bakmak. Haber vermek.

Çavurma : Çevirme, etrafı duvar veya herhangi bir şekilde çevrilmiş kapalı yer.

Çavurmak : Yemenilerin etrafını dikmek.

Turki çavurmak : Türkü çağırmak, türkü söylemek.

Keçi yolu : Patika.

Çağırmak : Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

Çağırma : Çağırmak işi.

Gavur : Dinsiz kimse. Müslüman olmayan kimse. Merhametsiz, acımasız. İnatçı. Kâfir.

Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Bilgi.

Karda : Yayla : Hayvanları kardaya çıkardık.

Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustalarının "ekmek" e verdikleri ad.

Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz.

Keçi : Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus). İnatçı.

 

Yol : Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. Kumaşta bulunan çizgi. Kez, defa. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Hile, tuzak. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Yolculuk. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Gaye, uğur, maksat. Gidiş çabukluğu, hız.

Diğer dillerde Çavdar samanı anlamı nedir?

İngilizce'de Çavdar samanı ne demek ? : rye straw