Çokbilmiş nedir, Çokbilmiş ne demek

Çokbilmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Her şeye aklı eren, zeki, akıllı.
  • Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde

"Çokbilmiş" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ama bunun lafını bile etmiyor, çokbilmiş görünmek istemez." - T. Buğra

Çokbilmiş anlamı, tanımı:

Çokbilmişlik : Çokbilmiş olma durumu.

Çokbilmişlik taslamak : Kendini çokbilmiş gibi göstermek.

Eren : Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. Ermiş.

Zeki : Çabuk ve kolay kavrayan. Zekâ varlığı gösteren. Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek.

Akıllı : Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz. Uyanık geçinen. Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil.

Biçim : Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi.

Diğer dillerde Çokbilmiş anlamı nedir?

İngilizce'de Çokbilmiş ne demek? : adj. sophisticated

n. smart aleck, know-it-all, smarty, wiseacre

Fransızca'da Çokbilmiş : finaud/e, pédant/e

Almanca'da Çokbilmiş : altklug