Pseud türkçesi Pseud nedir

Pseud ile ilgili cümleler

English: That's pseudoscience.
Turkish: O sözde bilim.

English: Creationism is a pseudo-science.
Turkish: Yaratılışçılık, bir sözde-bilimdir.

Pseud ingilizcede ne demek, Pseud nerede nasıl kullanılır?

Pseudo : Düzme. Gerçek olmayan. Uydurma. Aldatıcı. Takma. İmsi. Yapma. Kalp. Sahte. Sözde.

Pseudo aggregated markov process : Yapay toplulaştırılmış markov süreci.

Pseudo arthrosis : Kaynama yokluğu. Yalancı eklem. Kırıkta hareketsizliğin sağlanamaması nedeniyle kırık uçlarının fibrokartilaj yapıda sert bir tabakayla örtülmesi ve kaynamanın olmayıp kırık uçlarının anormal hareketli bir durum alması, kaynama yokluğu.

Pseudo cholinesterase : Karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim. Yalancı kolinesteraz.

Pseudo code : Sözde kod. Kodsu. Yalancı kod. Sözde program.

Pseudo lumpyskin disease : Yalancı yumrulu deri hastalığı. Herpesviridae ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 2’nin sığırlarında neden olduğu, klinik olarak yumrulu deri hastalığına benzeyen hastalık.

Pseudo f test : Yapay f sınaması.

Pseudo instruction : Yalancı komut. Komutsu. Sözde komut. Benzetik kod.

Pseudo f statistic : Yapay f istatistiği.

 

Pseudo maximum likelihood : Yapay ençok olabilirlik.

İngilizce Pseud Türkçe anlamı, Pseud eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pseud ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Arrogant : Azametli. Mağrur (küstahça). Küstah. Haddini bilmez. Kendini beğenmiş. Kibirli. Burnu havada. Burnu büyük. Gururlu.

Smart aleck : Kendini bir şey zanneden kimse. Bilgiç. Ukala dümbeleği. Zeki geçinen tip. Ekabir. Sivri akıllı. Bilgiçlik taslayan. Bilmiş.

Trickster : Dümenci. Sahtekar. Oyuncu. Entrikacı. Üçkağıtçı. Hileci. Düzenbaz. Kazıkçı. Dalavereci. Hilekar.

Beguiler : Ayartan. Kandıran. Cezp eden. İkna eden. Aldatan. Baştan çıkaran.

Cocky : Kendinden çok emin. Kendini beğenmiş. Burnu havada. Kibirli.

Bumptious : Kasıntı. Mağrur. Kibirli. Kendini beğenmiş.

Name dropper : Sonradan görme. Diğerlerini etkilemek için önemli veya ünlü kişilerden yakın arkadaşlarıymış gibi bahseden kimse.

Shammer : İki yüzlü. İkiyüzlü kimse. Düzenbaz. İkiyüzlü. Dolandırıcı. Yapmacık tavırlı. Riyakar kimse. Sahtekar. Numaracı.

Craftier : Dalavereci. Şeytan (argo terim). Hünerli. Hilekar. Üçkağıtçı. Tilki gibi. Aldatmakta usta olan. Tilki gibi (argo terim). Kurnaz.

Sophisticated : Bilgiç. Komplike. Bilge. Kültürlü. İleri (teknoloji). Çok yönlü. Yapmacık. İçerikli. Karmaşık. Gelişmiş.

 

Pseud synonyms : role player, craftiest, inkhorn, wiseacre, ringer, cheat, smarty, deceiver, cavalier, aleck, sophisticate, fake, wise guy, sham, inkhorns, highbrow, wisenheimer, sophisticates, bigheads, bookish, clever dick, up to dick, pseudo, cheater, cocksure, officious, big head, slicker, cavaliers, wiseacres, pretender, sophisticating, imposter.