Üşer nedir, Üşer ne demek

Üşer; Fizik alanında kullanılan bir terimdir.

Fiziksel anlamı:

Elektrik yüklü öğecik ya da öğecik kümesi. Eksi üşerler eksicik edinerek, artı üşerler eksicik yitirerek oluşurlar.

Üşer ile ilgili Atasözü veya Deyim

arı bey olan kovana üşer : “halk, kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde toplanır” anlamında kullanılan bir söz.

Üşer anlamı, kısaca tanımı

Artı üşer akımı : Akımın artı üşerlerle taşınan kesimi

Artı üşer salımı : Isılüşerleşim yoluyla artı yüklü parçacıklar salımı.

Artık üşerleşim : Kapalı bir yerdeki havanın ya da başka bir uçunun evren ışınlarından kaynaklandığı sanılan üşerleşim durumu.

Çokkatlı üşerleşim : Yeterli erkede bir eksiciğin çarpımı ile ibir öğecikten birden çok eksicik sökülmesi.

Eksi üşer : Üşerçözüşümde üst-üşeğe taşınan eksi yüklü üşer.

Eksi üşer akımı : Bir elektrik akımının eksi üşerlerce taşınan kesimi.

Faraday üşerçözüşüm yasaları : Bir üşerli çözeltiden geçen akımın yol açtığı kimyasal etkilerle ve çözeltiden ayrılan özdek tutarları ile ilgili iki yasa.

Karmaşık üşer : Ilın öğeciklerin ya da özdeciklerin ek yük edinmeleriyle oluşan her iki imden, iri yapılı üşer.

Sık üşer : Seyreltik uçunlarda elektrik boşalımı olurken ılınlanır ölçüde eksicik ve artı üşer oluşan bölge.

 

Üşerçözük : Sıvılaştırıldığı ya da bir çözgende çözündürüldüğü zaman üşerleşen ve elektrik iletkenliği edinen birleşik.

Üşerçözüksel iletim : Özdek aktarımına eşlik öderi yük geçişi. Üşerlerin göçü ile iletim.

Üşerçözüksel kaplama : [Bakınız: elektriksel kaplama].

Üşerçözüksel sığaç : Yaprakları arasındaki yalıtkan özdeği üşerli olan sığaç.

Üşerçözüşüm : Elektrik akımı ile bir özdeğin ayrıştırılması, örn. suyun hidrojen ve oksijene ayrılması.

Üşerleşim : Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla üşer oluşturulması.

Üşerleşim değişmezi : Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim denge değişmezi.

Üşerli basıölçer : Bir üşek üzerindeki artı yüklerin birikme hızından yararlanarak, borudaki artık uçun basıncını ölçmekte kullanılan üç-üşekli bir tür boru.

Üşersel bağ : Öğeciklerden birinin dış kabuğundan bir ya da daha çok eksiciğin öteki öğeciğe geçmesi sonucu karşıt imli parçacıkların çekişimi ile oluşan bağlanım.

Üşersel buzsul : Örgüsü, düzenli yerleşmiş üşerlerden oluşan buzsul.

Üşersel denge : Tersinir bir üşerleşim olayında çözeltideki özdeciklerle üşerleri arasındaki denge.

Üşersizleşim : Suyun üçerlerini alarak arılaştırma.

Üşersizleşim erkili : Boşalım borusundaki uçunun üşerleşmesini, dolayısıyla iletimi dunduran erkil tutarı.

Diğer dillerde Üşer anlamı nedir?

İngilizce'de Üşer ne demek ? : ion