Üzüntüsüz nedir, Üzüntüsüz ne demek

Üzüntüsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız.
  • Üzüntüsüz bir biçimde, üzüntüsü olmadan

Üzüntüsüz kısaca anlamı, tanımı:

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Sıkıntısız : Sıkıntı vermeyen, meşakkatsiz. Sıkıntısı olmayan.

Acısız : Ağrı, sızı duyulmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Tadı acı olmayan.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Üzüntüsüz : Üzüntüsüz bir biçimde, üzüntüsü olmadan. Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız.

Bir : Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Beraber. Sadece. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

 

Diğer dillerde Üzüntüsüz anlamı nedir?

İngilizce'de Üzüntüsüz ne demek? : carefree

Fransızca'da Üzüntüsüz : paisible, sans souci

Almanca'da Üzüntüsüz : ohne Betrübnis, sorgenlos

Rusça'da Üzüntüsüz : adj. безоблачный