Isı nedir, Isı ne demek

Isı; bir fizik terimidir.

  • Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji.
  • Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi

"Isı" ile ilgili cümleler

  • "Isı, atomlar arası çekim gücünü yenerek maddenin hacmini arttırır."

Yerel Türkçe anlamı:

Acı, yakıcı.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir özdeği, ısıldevingen bir durudan dahayüksek sıcaklıktaki ısıldevingen duruya götürmek için verilmesi gereken erke niceliği.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir özdeğin öğecikleri ya da özdecikleri düzeyindeki öteleme, dönme ve titreşim devinimleri ile ilgili toplam erkesi.

Kimya'daki anlamı:

Bir ortamdan diğerine ışının (elektromanyetik ışınım) ve temasla (iletim ve taşınma) iletilen bir enerji şekli. Sistemle çevresi arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle iletilir.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına ve bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji.

Zooloji alanındaki anlamı:

Canlı varlıkların vücudundaki sıcaklık derecesi,

Fiziksel bir olaya dayanarak belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğuklık derecesi.

 

Bilimsel terim anlamı:

Bir dizge ile çevresi arasında iş yapmayla ilgisi olmayan ve moleküllerin düzensiz devinimleri sonucu oluşan, bir erke aktarımı türü.

Bir özdeğin, atomsal ya da molekülsel ötelenim, dönüm ve titreşimlerinin kinetik erke biçiminde yayılım, iletim ve ışınım yoluyla yayılan erkesi.

genel uygulayım: Bir ortam ya da özdek sıcaklığının artmasına yol açan erke.

fizik, kimya: a. Bir özdeği ısıldevingen bir durumdan daha yüksek sıcaklıktaki ısıldevingen duruma götürmek için verilmesi gereken erke. b. bk. sıcaklık.

İngilizce'de Isı ne demek? Isı ingilizcesi nedir?:

heat, temperature

Fransızca'da Isı ne demek?:

chaleur, calorique, pyrexie

Osmanlıca Isı ne demek? Isı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

harâret, vâhid-i kıyâsi-i nârî

Isı kısaca anlamı, tanımı:

Isıalan : Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik.

Isıcam : İki cam plakanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan pencere camı.

Isıdam : Hamam.

Isıdenetir : Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede kalmasını sağlayan cihaz, termostat.

Isı kuşak : Sıcak kuşak.

Isıölçer : Cisimlerin ısınma ısısını ölçmeye yarayan alet, kalorimetre.

 

Isı ölçümü : Çeşitli olaylar sırasında açığa çıkan, ısı miktarının ölçülmesini konu alan fizik dalı, kalorimetri.

Isı tedavisi : Hastalığın iyileştirilmesi için herhangi bir biçimde ısı uygulamasıyla yapılmış olan tedavi, termoterapi.

Isıveren : Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik.

Isıyayar : Bir akışkanda ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet, konvektör.

Isı yayımı : Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon.

Isı yuvarı : Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 kilometre yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer.

Diriksel ısı : Diril ısı.

Diril ısı : Hayvanların vücut ısısı, diriksel ısı.

Günısı : Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su elde etmeye yarayan düzenek.

İç ısı : Yer yuvarlağının içindeki ısı.

Kızıl ısı : Temmuzun çok sıcak olan ikinci yarısı.

Ergime ısısı : Bir katının sıvı durumuna geçmesi için verilmesi gereken ısı.

Isınma ısısı : Bir cismin bir gramının sıcaklığını 1 °C yükselten ısı miktarı, öz ısı.

Vücut ısısı : Vücut sıcaklığı.

Isı ile ilgili Cümleler

  • Buhar ısı uygulanmasıyla bir gaz formuna dönüştürülebilir sudur. Bu da, ya doymuş, kızdırılmış, kuru ya da ıslak olabilir.
  • Ali ısı hakkında şikayet etti.
  • Fişekler ısı arayan füzeleri önlemek için kullanılır.
  • Isı bugün korkunç.
  • Isı dayanılmazdı.
  • Ne kadar yükseğe tırmanırsanız, ısı da o kadar düşer.
  • Isı bir enerji şeklidir.

Diğer dillerde Isı anlamı nedir?

İngilizce'de Isı ne demek? : [ISI] n. soot, black, smut

n. work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post

adj. caloric

Fransızca'da Isı : chaleur [la]

Almanca'da Isı : n. Wärme

Rusça'da Isı : n. теплота (F), тепло (N), жара (F), температура (F), жар (M)

adj. тепловой