Ispartalılık nedir, Ispartalılık ne demek

Ispartalılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Ispartalı olma durumu

Ispartalılık kısaca anlamı, tanımı

Ispa : Toprak ürünlerinden vergi alan

Ispartalı : Isparta ilinden olan kimse.

Isparta : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Iso ölçünleri anlamı nedir?

İngilizce'de Iso ölçünleri ne demek ? : iso .standards