Abnegates türkçesi Abnegates nedir

Abnegates ingilizcede ne demek, Abnegates nerede nasıl kullanılır?

Abnegate : Ülkeden ayrılmak. İnkar etmek. Vazgeçmek. Yadsımak. Reddetmek. Feda etmek. Tanımamak. Kaçmak (sorumluluktan). Feragat etmek.

Abnegated : Tanımamak. İnkar etmek. Reddetmek. Yadsınmış. Yadsımak.

Abnegating : İnkar etme. Reddetmek. Yadsıma. Yadsımak. Tanımamak. İnkar etmek.

Abnegation : Yadsıma. Feragat etme. Feda etme. Feragat. Kaçma (sorumluluktan). İnkar. Vazgeçme. Fedakarlık.

Abnegations : İnkar. Feragat. Feragat etme. Fedakarlık. Feda etme. Kaçma (sorumluluktan). Yadsıma. Vazgeçme.

Self abnegation : Fedakarlık. Özveri.

Abnegators : İnkar eden. Feragat eden kimse. Vazgeçen veya feragat eden kimse.

Abnegator : Vazgeçen veya feragat eden kimse. Feragat eden kimse. İnkar eden.

İngilizce Abnegates Türkçe anlamı, Abnegates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abnegates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demise : Bırakma. Devretme. Bırakmak. Vasiyetle devretmek. Vefat etmek. Feragat. İntikal. Ölüm. Devir.

Abjure : Terk etmek. El çekmek. Dönmek (dininden). Vazgeçtigine dair yemin etmek. Yeminle vazgeçmek. Tövbe etmek. Yüz döndürmek.

 

Abdicated : Tacını ve tahtını terketmek. Tahttan çekilmek. Çekilmek (kral veya kraliçe tahttan). İstifa etmek. El çekmek. Tahttan çekilmek (kral veya kraliçe). Çekilmek. Terketmek (tacını ve tahtını). Bırakmak.

Abnegating : Yadsıma. İnkar etme.

Disowns : Kabul etmemek. Evlatlıktan reddetmek. Sahip çıkmamak.

Check : Kontrol işareti koymak. Denetlemek. Bagaja vermek (bavulu). Kontrol etmek. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına x ya (...) biçiminde belirteçler koyularak yapılan bildirim. Karşılaştırmak. Belirtim. Gözden geçirmek. Frenlemek. Şah demek.

Denied : Mahrum etmek. Yalanlanmış. Yoksun bırakmak. Engellendi. İnkar edilmiş. Yalanlamak. Reddedildi.

Abandon : Kendinden geçme. Yüzüstü bırakmak. Tehire salmak. Koyup gitmek. Durdurmak. Başından atmak. Boşlamak. Dayandırmak. Bırakmak.

Contain : Sınırlamak. Zaptetmek. Frenlemek. Eşit olmak. Kapsamak. İhtiva etmek. Havi olmak. İçermek. Çevirmek. Kontrol altına almak.

Be unacquainted with : Tanışmamak.

Abnegates synonyms : contravenes, abandon hope, denying, disallow, abjured, barter away, sacrificed, declare off, cede, contravening, disallowed, control, moderate, contradicts, bargain away, sacrifice, deny oneself, disclaiming, disallows, disowned, deny, disavow, disavowing, abstention, cast off, cedes, abdicates, contravened, demising, abjures, leave the country, abdicate, hold in.

 

Abnegates zıt anlamlı kelimeler, Abnegates kelime anlamı

Resist : Göğüs germek. Engellemek. Muhalefet etmek. Karşı durmak. Karşı koymak. Karşı çıkmak. Direnmek. Göğüslemek. Dayanmak. Direşmek.