Yalanlamak nedir, Yalanlamak ne demek

  • Haber veya sözün gerçek olmadığını bildirmek, yalan olduğunu açıklamak, tekzip etmek

"Yalanlamak" ile ilgili cümle

  • "Bir ön sözde yazdığını sondaki ön sözde yalanlıyor, kendinden bile hırsızlama yapıyor." - T. Uyar

Diğer sözlük anlamları:

Tekzip etmek, yalan veya yalancı olduğunu söylemek.

Yalanlamak kısaca anlamı, tanımı:

Yalanlama : Yalanlamak işi.

Yalan : Yalancı kimse. Uydurma. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır.

Haber : Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Yüklem. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi.

Gerçek : Gerçeklik. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Doğruluk. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Temel, başlıca, asıl. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.

Bildirmek : Herhangi bir konuda bilgi vermek. Anlatmak, ifade etmek. Herhangi bir şeyi haber vermek.

Açıklamak : Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

 

Tekzip : Yalanlama.

Diğer dillerde Yalanlamak anlamı nedir?

İngilizce'de Yalanlamak ne demek? : v. belie, call back, confute, contradict, controvert, deny, disavow, disclaim, disprove, impugn, kill, give the lie to, oppugn, refute

Fransızca'da Yalanlamak : démentir, contredire, nier, refuser, s'inscrire en faux contre

Almanca'da Yalanlamak : v. widerrufen

Rusça'da Yalanlamak : v. опровергать, зализывать, опровергнуть, зализать