Accessed by türkçesi Accessed by nedir

Accessed by ingilizcede ne demek, Accessed by nerede nasıl kullanılır?

Accessed : Erişilme tarihi. Erişim tarihi. Erişme tarihi. Erişim. Bağlamak. Erişen.

By : İkinci derecede. Nezdinde. -e bakarak. Geçip. Aşkına. Eve. İkincil. Tali. Kadar. Geçecek biçimde.

Abide by : (sözünü) tutmak. Uymak. Kararından dönmemek. Dayanmak. Razı olmak. Tutmak. -e göre davranmak. İtaat etmek. Katlanmak. Sözünde durmak.

Accompanied by : İle beraber. Refakatinde. İle müterafık.

Affected by : Müteessir. Tutkun.

Allenby : Britanya mandalığı döneminde filistin'in ilk valisi. Bir soyadı. Britanyalı bir polis şefi. Edmund henry allenby (1861-1936).

İngilizce Accessed by Türkçe anlamı, Accessed by eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accessed by ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attainer : Elde eden. Ulaşan. Başaran. Ulaşan kimse.

Attainers : Başaran. Ulaşan. Elde eden. Ulaşan kimse.

Acquirer : Alıcı banka. Sağlayan kimse veya şey. Başaran kimse. Edinen insan veya şey. Tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş. Edinici. Edinen. Kazanan. Bir firmayı toplam mal varlığı ve borçlarıyla kendine katan firma.

Acquirers : Kazanan. Sağlayan kimse veya şey. Tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş. Bir firmayı toplam mal varlığı ve borçlarıyla kendine katan firma. Devralıcı (firma). Başaran kimse. Edinen insan veya şey. Edinen. Alıcı banka.

Accessed : Erişme tarihi. Bağlamak. Erişilme tarihi. Erişim tarihi. Erişim.