Actus reus türkçesi Actus reus nedir

  • Cezai suç.
  • Suçun fiilen varlığını ispatlayan unsur.
  • Suçun maddi unsuru.
  • Vazifeyi suistimal.
  • Maddi suç unsuru.
  • Görevi kötüye kullanma.
  • Görevi suistimal.

Actus reus ingilizcede ne demek, Actus reus nerede nasıl kullanılır?

Aureus : Eski roma madeni parası. Eski roma'da altından bozuk para birimi.

Bacillus cereus : Bacillus cereus. Gıda zehirlenmesine neden olan bir bakteri.

Cereus : Kaktüs türü.

Humor vitreus : Camsı sıvı. Gözde yuvarının arka odasında bulunan saydam, jelatin kıvamındaki madde, humor vitreus, vitreus humor. Humor vitreus. Vitreus humor.

Nereus : Gaia ve pontus'un oğlu. Antik yunan'da deniz tanrısı. Nereidler'in babası (yunan mitolojisi).

İngilizce Actus reus Türkçe anlamı, Actus reus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Actus reus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Corpus delicti : Somut delil. Suç kanıtı. Suç delili. Asıl ve maddi delil. Kurbanın cesedi.

Misfeasances : Kanunsuzluk. Yolsuzluk. Yetkiyi kötüye kullanma. Suistimal. Vazifeyi kötüye kullanma.

Wrongdoings : Haksızlık etme. Suç. Kabahat. Kanuna ayıkırı uygulama. Günah. Haksızlık. Günah işleme.

Misprision : Bir suça göz yumma. Memurun görevi suistimal suçu. Devlet otoritesinin ihlali. Küçük görme. İdari yolsuzluk. Suçun ihbar edilmemesi. Memurun görevi suistimali. Suça göz yumma.

 

Misconduct : Zina. Terbiyesizlik. Görevi kötüye kullanmak. Yetkisini kötüye kullanma. Kötü davranış. Uygunsuz hareket. Kabahat. Suistimal.

Misfeasance : Suistimal. Yetkiyi kötüye kullanma. Kanunsuzluk. Vazifeyi kötüye kullanma. Suiistimal. Yolsuzluk.

Malfeasance : Kötülük. Vazifeyi suiistimal. Suistimal. Görevini kötüye kullanma. Gayri kanuni işler yapma. Kanuni olmayan işler yapma. Görevi suistimal suçu. Kötüye kullanma.

Actus reus synonyms : misconduct in office, penal offense, penal offence, malpractice, malpractices, misprisions, wrongdoing.