Adaptations türkçesi Adaptations nedir

Adaptations ingilizcede ne demek, Adaptations nerede nasıl kullanılır?

Adaptation aid : Uyum yardımı. İktisadi karar birimlerinin yeni koşullara uyumunu sağlamak için yapılan her türlü yardım.

Adaptation approach to pricing : Küresel düzeyde etkinlikte bulunan bir firmanın, etkinlikte bulunduğu bölgede kar edebileceği en uygun fiyatı, söz konusu bölgedeki iştirak ya da bağlı kuruluşunun belirlemesine izin verdiği fiyatlandırma yaklaşımı. krş. küresel fiyatlandırma yaklaşımı, yermerkezli fiyatlandırma yaklaşımı. Uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı.

Adaptation period : Alışmak için gereken zaman dilimi. Kendini alıştırmak için gereken zaman. Alışma süreci. Adaptasyon dönemi.

Adaptation right : Herhangi bir yapıtı sahneye uyarlayabilmek için izinle elde edilen hak. Uyarlama hakkı.

Adaptation time : Adaptasyon süresi.

Film adaptation : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uyarlama. Sinema için hazırlanmamış bir metni sinemaya uygun biçime sokma. sinema için hazırlanmış olan bir özeti, oyunluğun daha sonraki aşamalarına doğru geliştirme.

Color adaptation : Renk uyumu. Hayvanın kendi rengini çevresinin rengine uydurması ile oluşan bir korunma biçimi.

 

Colour adaptation : Renksel uyma. Gözün renkli ışığa alışma süreci ve sonucu. Gözün renkli ışığa alışma süreci. gözün renkli ışığa alışması sonundaki durum.

Positive adaptation : Gücü gittikçe azalan bir uyarıcı karşısında bile istenilen tepkiyi gösterme. çevreye uyma. Olumlu uyum.

Negative adaptation : Olumsuz uyum. Gücü gittikçe artan bir uyarıcı karşısında bile pek az tepki gösterme ya da istenilen tepkide bulunmama. çevreye uymada güçlük çekme. Olumsuz adaptasyon.

İngilizce Adaptations Türkçe anlamı, Adaptations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adaptations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conformance : Uyum sağlama. Uygunluk kontrolü.

Adjustment : Güvence tanıtlama belgesi. Dispeç. Alışma. Uyum. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası. işlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması. Ayarlama. Uyarlanma. Halletme.

Film adaptation : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinema için hazırlanmamış bir metni sinemaya uygun biçime sokma. sinema için hazırlanmış olan bir özeti, oyunluğun daha sonraki aşamalarına doğru geliştirme.

Compliance : Uysallık. Hastanın, reçetede yazılan ilaçlar hakkında hekim tarafından kendisine yapılan tavsiyelere uyma isteği ve uyma derecesi. Kabul. Rıza. İtaat. Boyun eğme. Uyunç. Baş eğme. Kompliyans.

Excerpt : Seçme parça. Almak (kitaptan alıntı vb). Özel baskı. Alıntı yapmak. İktibas. Almak. Seçilmiş parça (bir kitaptan veya yazıdan). Bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü bir başka yapıta değiştirmeden alma.

 

Quotation : Bir şirkete ait taşınır değerlerin borsada işlem görmesine izin verilmesi. belirli bir tarihte döviz veya taşınır değerler borsalarında aracıların belirleyerek ilan ettikleri döviz ya da taşınır değerin alış ve satış fiyatı. Piyasa. Tekrarlama. İktibas. Aynen alıntı. Maliyet belirleme. Cari fiyat. Geçerli fiyat.

Accordancy : Anlaşma. Ahenk. Uyum. Koordinasyon.

Acceptability : Geçerlilik. Kabul edilebirlik. Benimsenirlik. Kabuledilirlik. Kabul edilebilme. Kabuledilebilirlik. Kabul edilirlik. Kabul edilebilirlik. Geçerlik.

Quote : Alıntı yapmak. Anmak. Alıntılamak. Yinelemek. Adlandırmak. Tekrar etmek. Fiyatlandırmak. İktibas. Sunulan fiyat. Fiyat vermek.

Compatibility : Kabili telif. Bağdaşma. Geçim. Bağdaşım. Bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uyum. Bir bilgisayar dizgesinde geliştirilmiş yazılım ürünlerinin başka bir bilgisayar dizgesinde değiştirilmeden kullanılabilmesi durumunda iki dizge arasındaki kullanım bakımından geçiş kolaylığı. Bağdaşırlık. Bağdaşabilirlik. Uyarlık.

Adaptations synonyms : light adaptation, modernization, piece of writing, compliancy, adequateness, take, carryovers, accommodation, compliancies, adaptation, implementation, alienism, conformation, adequacy, writing, matching, customization, version, citations, carryover, dark adaptation, versification, according, rifacimento, attornment, takes, extracted, transcription, written material, advisableness, abidance, citation, conformations.

Adaptations zıt anlamlı kelimeler, Adaptations kelime anlamı

Maladaptive : Uyumsuz.