Adjustment türkçesi Adjustment nedir

 • Bireyin çevreyle olan ilişkisinde sorun yaratmayan denge durumu ya da bir bününü oluşturan öğelerin birbirine ya da baskın öğeye uygunluğu.
 • Dispeç.
 • Uyum.
 • Alışma.
 • Ayarlama.
 • Hukuk, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Tashih.
 • İntibak.
 • Uydurma.
 • Güvence için ödenecek paranın saptamı; gemi, yük ve taşıma ücreti gibi konularda ilgililerin sayışımlarını tanıtlayan işlemli belge.
 • Ayar.
 • Düzeltme.
 • Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası. işlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.
 • Bireyin, çevresel koşullara ya da değerlere ruhsal bakımdan kendini uydurması süreci. organizmanın, varlığını sürdürebilmesi için gerekli değişmelerle kendini çevre koşullarına göre ayarlaması.
 • Halletme.
 • Güvence tanıtlama belgesi.
 • Tasfiye.
 • Adaptasyon.
 • Düzenleme.
 • Uyarlanma.
 • Kendini alıştırma.

Adjustment ingilizcede ne demek, Adjustment nerede nasıl kullanılır?

Adjustment bond : Anamalı üreten borç belgiti. Sermaye ayarlama tahvili. Sermayeyi takviye etmek amacıyla çıkarılan tahvil. Tecimsel bir kuruluş ve girişime ilişkin anamalın çoğaltılması amacıyla çıkarılan borç belgiti. Sermayesini artıran veya azaltan bir işletmede eskilerinin yerine çıkartılan tahviller. Kara katılmalı tahvil. Takviye tahvili.

 

Adjustment equation : Ayarlama denklemi.

Adjustment factors : Genetik değerlendirme işlemi için hesaplanabilen ve her biri performans ölçümü gibi bilinen çevresel ve idari etkiler. Düzeltme faktörleri.

Adjustment in marriage : Evlilikte uyum. Eşlerden her birinin öbürü ile birlikte uyumlu bir aile yaşamı oluşturup sürdürme yeterliği.

Adjustment indicator : Ayar göstergesi.

Adjustment of timing : Patlamalı motorların iyi çalışmasını sağlamak için ateşleme süresinin düzenlenmesi işlemi. Ateşleme düzenlemesi.

Adjustment mechanism : Uyum mekanizması. Uyum düzenleşimi. Dış denkleşme mekanizmaları. Bireyin çevresine uyma yolunda yaptığı birbiriyle ilişkili eylemlerin tümü.

Adjustment of height : Yükseklik ayarı.

Adjustment policies : Sabit kur sisteminde ödemeler bilançosunun çizgi üstü işlemlerinde ortaya çıkan bir açık veya fazlanın giderilmesi için hükümetce uygulanan harcama değiştirici ve harcama kaydırıcı politikalar. krş. harcama kaydırıcı politikalar, harcama değiştirici politikalar, otomatik denkleşme düzeneği. Dış denkleştirme politikaları. Denkleştirme politikaları. Ödemeler bilançosundaki bir fazlanın giderilmesi için hükümetlerin izlediği para politikaları. Maliye ve kur politikaları.

 

Adjustment of the income tax scales : Maaşlara ödenecek olan tahmini vergileri belirleyen maaş sınıflandırma sisteminde değişiklik. Gelir vergisi kademesine göre ayarlama.

İngilizce Adjustment Türkçe anlamı, Adjustment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adjustment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amelioration : Tadil. İyileşme. Anlam yücelmesi. İyileştirme. Düzelme. Islah. İmar ve ihya etme. Ameliyorasyon. Gelişme.

Dissolutions : Yok olma. Çözünme. Zeval. Bozma. Feshetme. Fesih. Bozulma. Eritme. Sarsılma. Hallolma.

Collimation : Paralellik. Kolimasyon. Yönlendirme. Hizalama.

Collocation : Eşdizimlilik. Birlikte kullanım. Yan yana olma. Birliktelik. Sıraya koyma. Yan yana tanzim. Aynı yerde tertip. Tanzim. Tertip.

Capacitation : Yatacak yer sağlama. Kapasitasyon. Yetkilendirme süreci. Spermatozoonların akrozomlarına yapışarak onları dölleme yeteneğinden yoksun bırakan yüksek moleküllü seminal plazma ögelerinin, özellikle döl yatağı ve yumurta kanalında bulunan sıvıların tarafından temizlenmesi sonucunda tekrar dölleme yeteneği kazanması olayı. kenelerde erişkin spermlerin oluşumunu sağlayan son spermiogenezis evresi. Bir sperm hücresinin yumurtayı dölleyebilecek kapasitede olması süreci (biyoloji terimi).

Solution : Mahlul. Fizik, kimya, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çözüm. Çözüm yolu. Çıkar yol. İzah. Solusyon. Çözelti. Birbirine benzemeyen molekül yapısındaki iki ya da daha çok özdeğin tektörel karışımı. İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.

Familiarizing : Yakınlaştırma. İlişki kurmak. Tanıtmak. Alıştırmak.

Customisation : Kişiselleştirme. İsteğe göre düzenleme. Kişisel ihtiyaçlara uygun olması için yapılan düzenleme. Özgünleştirme. Gereksinime uyarlama. Özelleştirme. Uyarlama. Bir şeyi özel olarak uyarlama eylemi (ayrıca customization). İsteğe göre uyarlama.

Divestment : Elinden alma. Soyulma. Soyma. Yoksun bırakma. Elden çıkarma. Geri çekerek yatırım yapma. Tecrit. Mahrum etme.

Accordance : Ahenk. Verme. Uyumluluk. Anlaşma. Uygunluk. Uygun olma. Mutabakat. Uzlaşma. Bağdaşım.

Adjustment synonyms : tightening, adjust, readjustment, correct, inurements, colorable, configuration, debugging, working, colourable, concoctions, checkout, distribution, carats, cardboard box, adjustments, carat, amendment, insolvency, habituations, clearances, checkouts, version, gauges, devising, alteration, degree, wonting, fineness, apocryphal, disposal, correction, karat.

Adjustment zıt anlamlı kelimeler, Adjustment kelime anlamı

Loosening : Tütün yapraklarının açımı. Gevşetme. Gevşeme. Avlanan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereç. Kakıç.

Adjustment antonyms : tightening.

Adjustment ingilizce tanımı, definition of Adjustment

Adjustment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Act of bringing into proper relations. Regulation. The act of adjusting, or condition of being adjusted.