Divestment türkçesi Divestment nedir

 • Elden çıkarma.
 • Elinden alma.
 • Yoksun bırakma.
 • Bir firmanın finansal veya sosyal hedefleri doğrultusunda bir ya da daha fazla etkinlik biriminin kapatılması ya da varlıklarının bir kısmının satılması.
 • Tasfiye.
 • Geri çekerek yatırım yapma.
 • Mahrum etme.
 • Soyulma.
 • Tecrit.
 • İktisat alanında kullanılır.
 • Soyma.

Divestment ingilizcede ne demek, Divestment nerede nasıl kullanılır?

Divest of : Elinden almak. Yoksun bırakmak.

Divest oneself of : Yakasını kurtarmak. Kendini kurtarmak.

Divest somebody of : Mahrum etmek. Almak. El çektirmek.

Divest : Soymak. Görevden almak. Mahrum etmek. Elden çıkarmak. Yoksun bırakmak. Çıkarmak. Verilen hakkı geri almak. Kurtulmak.

Divested : Mahrum etmek. Soymak. Çıkarmak. Görevden almak.

Divestitures : Elinden alma. Elden çıkarma. Yoksun bırakma.

Divests : Verilen hakkı geri almak. Soymak. Çıkarmak. Elden çıkarmak. Mahrum etmek. Kurtulmak. Yoksun bırakmak. Görevden almak.

Divestiture : Mahrum edilme. Mahrum etme. Elden çıkarma. Yoksun bırakma. Soyulma. Soyma. Elinden alma. Bir firmanın finansal veya sosyal hedefleri doğrultusunda bir ya da daha fazla etkinlik biriminin kapatılması ya da varlıklarının bir kısmının satılması.

Divesture : Kamulaştırma. Giysinin veya başkaca örtünün çıkarılması. Vazgeçme. Haklarından veya mülkiyetinden etme (hukuk terimi). Haklarını alma. Terketme.

 

Divesting : Çıkarmak. Soymak. Görevden almak. Mahrum etmek.

İngilizce Divestment Türkçe anlamı, Divestment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Divestment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Insulations : Yalıtım. Yalıtma. İzole. Tecrit etme. Yalıtım maddesi. İzolasyon.

Isolation : Yalıtım. Ayırma. Mikroorganizmaların diğer mikroorganizmalardan veya kültürlerden ayırt edilerek laboratuvar ortamında saf olarak çoğaltılması. enfekte konak veya dokudan alınan örneklerden enfeksiyöz etkenlerin elde edilmesi işlemi. Bir özdek ya da dizgenin, kütle, erke gibi herhangi bir aktarım olayından korumak için çevresiyle ilişkisini kesme. Karantina. Fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tecrit etme. Ayrı durma. Soyutlanma.

Depriving : Ayırma. Ayrımcılık yapma. Kısıtlama. Alıkoyma.

Disposal : İdare. İmha etme. Satış. Kontrol. Düzen. Yönetim. Kurtulma. Kullanma. Ortadan kaldırma. Devir.

Finance : Finansman sağlamak. Akçalı işler. Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm. Akçelemek. Maliye. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. iktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi. İş kurmada gereken para. Sermaye yatırmak. Para sağlamak. Finanse etmek.

 

Quarantining : Tecrit etmek (ülke). Karantinaya koymak. Ayrıklama. Karantina altına almak. Karantina koymak. Karantina. Karantinaya almak. İzole etmek (ülke).

Denudations : Denüdasyon. Aşınım. Çıplak bırakma. Erozyon. Çıplaklaşma. Çıplak kalma. Soyulma (deri vb). Aşındırma.

Attornment : Yeni sahiplerin sahiplik haklarını tanıma. Kiracının yeni maliki ve malikin haklarını tamamen tanıdığını gösterir beyanı. Yeni sahiplerin haklarını kabul etme. Devretme. Kiracı tarafından gayrimenkul malikinin haklarının tamamen kabul edilmesi. Transfer etme. Aktarma.

Ability to pay approach : Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanına, elde ettikleri gelir düzeyiyle orantılı olarak vergilendirilmeleri yoluyla katılmalarını ifade eden ve adam smith tarafından geliştirilen vergileme yaklaşımı. krş. yararlanma yaklaşımı. Güç yaklaşımı.

Divestment synonyms : foreign direct investment, investment funds, divestitures, deprival, deprivations, demobilisation, elimination, abolition of forced labour convention, a change in demand, divestiture, a type mutual funds, peelings, demobilizations, desquamatory, adjustment, deprivals, arbitrage, being peeled, abnormal budget receipts, dissolution, a change in supply, bereaving, sellout, insolvency, absolute quarantine, cleanups, demobilization, denudative, quarantine, insularity, abnormal budget expenditures, dehull, desquamation.

Divestment zıt anlamlı kelimeler, Divestment kelime anlamı

Demotion : Rütbe düşürümü. Alt sınıfa indirme. Bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme. Rütbe indirimi. İndirme. Alt seviyeye indirme. Rütbe indirme.

Divestment ingilizce tanımı, definition of Divestment

Divestment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of divesting.