Addictives türkçesi Addictives nedir

  • Alışkanlık yapan.
  • Tiryakilik yaratan.
  • Bağımlılık yapan.
  • Katkı-özdeği.
  • Bağımlılık oluşturan.
  • Bağımlılık yaratan.
  • Katkı-gereci.
  • Tiryaki eden.

Addictives ingilizcede ne demek, Addictives nerede nasıl kullanılır?

Addictive drug : Bağımlılık yapan madde. Bağımlılık yapan ilaç. Alışkanlık yapıcı madde.

Addictive drugs : Bağımlılık yapan ilaç. Bağımlılık yapan madde. Alışkanlık yapıcı madde. Bağımlılık yapan maddeler. Alışkanlık yapan uyuşturucular.

Addictive element : Alışkanlık yapan unsurlar. Zorunlu kullanıma neden olan bir şey. Alışkanlık yapan bir şey.

Addictive : Alışkanlık oluşturan. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık yapan. Alışkanlık yapan. Katkı-özdeği. Katkı-gereci. Bağımlılık oluşturan. Bağımlılık yaratan. Tiryaki eden.

Addictively : Alışkanlık yapan bir şekilde. Bağımlılık yaratarak.

Dope addiction : Uyuşturucu bağımlılığı.

Cocaine addiction : Kokain düşkünlüğü. Kokain bağımlılığı. Kokainsiz normal olarak hareket edememe. Kokaine bağımlı olma durumu.

Addicting : Düşkün. Bağımlısı olmak. Müptela. Alıştırmak. Bağımlı. Tiryaki. Bağımlılık yapmak. Tiryaki olmak. Meraklı. Alışmak.

Double hurdle rational addiction : Çift engelli akılcı alışkanlık.

Addictions : Alışkanlık. Tiryakilik. Düşkünlük. Hastalık. Alışma. Bağımlılık. Tutku. İllet.

 

İngilizce Addictives Türkçe anlamı, Addictives eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Addictives ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Add on : Bindirmek. Eklenmiş olan bir şey. Ek. Üzerine eklemek. Eklenen. İlave. Aksesuar. Bir şeye ekstra olarak eklenmiş olan eşya. Tamamlayıcı. Ek ücret.

Improver : Düzenleyici. Gönüllü çalışan kimse. Düzelten kimse. Düzeltici. Geliştirici. Çırak. Yenilikçi. Islahatçı. Reformcu.

Addictive : Alışkanlık oluşturan.

Addition : İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi. İlave. Ekleme. Toplama. Katma. Toplam alma.

Adjuvant : Katma. Destek. Cerrahi sonrası mikrometastazları yok etmeye yönelik yardımcı tedavi. Yardımcı olan. Yardım eden. Bir hastalığın ek tedavisi olarak kullanılan (tıp veya medikal terimi). Yardımcı. Kolaylaştırıcı. Destekleyici. Arttırıcı.

Food additive : Gıda katkısı. Gıda katkı maddesi. Gıda maddesi katkısı.

Addictives synonyms : artificial additive, habit forming.

Addictives zıt anlamlı kelimeler, Addictives kelime anlamı

Nonaddictive : Bağımlılık yapmayan bağımlılığa neden olmauan. Bağımlılık yapmayan. Alışkanlık yapmayan. Bağımlılık yaratmayan.

Abducent : (anatomi) çekip ayırmak veya koparmak (özellikle bir sinir veya kası). Altıncı çift sinir. Abdusens. Çekip çıkartmak.