Adjudications türkçesi Adjudications nedir

Adjudications ingilizcede ne demek, Adjudications nerede nasıl kullanılır?

Adjudication in bankruptcy : İflas kararı.

Adjudication of bankruptcy : İflasın açılması. İflas kararı.

Adjudication of costs : Masraflarla ilgili mahkeme kararı. Avukat masraflarının istihkakı ile ilgili olan mahkeme kararı.

Adjudication of interest : Faiz kararı. Ana para faizi ödemesi ile ilgili mahkeme kararı.

Adjudication of interest and linkage : Faiz ve bağlama kararı. Sermaye faizi ödenmesiyle ve onu endekse veya döviz kuruna bağlanmasıyla ilgili mahkeme kararı.

Adjudicating : Hüküm vermek. Yargıcılık yapmak. Hakemlik etmek. Kararına varmak. Hükmüne varmak. İhale etmek. Hüküm verme. Hüküm veren.

Adjudicate : Karar vermek. Halletmek. Yargıcılık yapmak. Kararına varmak. Hakemlik etmek. Hükmetmek. Hüküm vermek. İhale etmek. Hükme bağlamak. Hükmüne varmak.

Adjudicated : Hükmüne varmak. Hüküm vermek. Hüküm verilmiş. Yargıcılık yapmak. Karar verilmiş. Hükmüne varılmış. Hakemlik etmek. Kararına varmak. İhale etmek. Karara bağlanmış.

Adjudicative : Hükme dayalı. Bir mahkemenin hüküm kararı veya tespitiyle ilgili.

Adjudicators : Yargıç. Hakem. Hakim. Yargıcı.

 

İngilizce Adjudications Türkçe anlamı, Adjudications eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adjudications ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Derogations : Küçülme. Bozulma. Azaltma.

Contentions : İhtilaf. Müsabaka. Rekabet. Tartışma. Çekişme. Görüş. Kavga. Uyuşamama. Tartışma konusu.

Deciding : Belirleyici. Kesin. Karar veren. Final. Kritik. Son. Karar veriyor.

Conclusions : Kanı. Sonuçlar bildirgesi. Sonuçlar. Son. Sonuç. Netice.

Attaintment : Vatandaşlık hakkını kaybetme. Vatandaşlık hakkını kaybetme durumu. İdam hükmü verilmesi üzerine medeni hukukun kaldırılması. Mülkiyet haklarını kaybetme. Mülkiyet haklarını yitirme.

Adjudgment : Adli karar veya hüküm. Mahkeme kararı.

Decree : Hükme bağlamak. Buyurmak. İrade. Karar vermek. Hüküm vermek. Yargı. Karara bağlamak. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Bakanlar kurulunca alınan yetkileme belgesi.

Judgement : Değerlendirme. Tüzel karar. Muhakeme. Kanı. Sonyargı. Bkz.judgment. Temyiz kararı. Sağduyu.

Ascendancy : Egemenlik. İtibar. Güç. Hüküm sürme. Nüfuz. Üstünlük.

Adjudicating : Yargıcılık yapmak. İhale etmek. Hükmüne varmak. Hakemlik etmek. Hüküm vermek. Kararına varmak. Hüküm veren.

 

Adjudications synonyms : decrease, arrival at a decision, passing judgement, diminutions, diminishment, assize, constancy, arbitraments, diminishments, detraction, adjudication, determination, dijudication, award, derogation, attainture, altercation, ellipsis, contest, adjudgement, barney, came to the conclusion, adjudicature, cutback, lessening, deciders, controversies, bun fight, contention, diminution, renditions, argument, conclusion.