Derogations türkçesi Derogations nedir

Derogations ingilizcede ne demek, Derogations nerede nasıl kullanılır?

Animal derogation : Hayvan derogasyonu. ‘hayvan’ sözcüğünün veya hayvan adlarının, dildeki kullanım farklılığı ve anlam kayması nedeniyle düşmanlık, nefret ve aşağılama vb. amaçlarla kullanımı.

Sexual derogation : Cinsel hakaret. Cinsel aşağılama.

Derogation : Eksiltme. Küçülme. Kötüleşme. Ayrıklık. Azaltma. Küçültme. Dokunma. Bozulma. Zillet.

Derogating : Eksiltmek. Küçültmek. Küçülmek. Azaltmak. Küçültücü. Aykırı. İhlal eden. Alçalmak.

Derogative : Küçük düşüren. Hor görücü. Kötüleyici. Küçük düşürücü. Hor gören. Aşağılayıcı.

Derogated : Küçültmek. Karşı. İhlal etmek. Bozmak. Eksiltmek. Küçülmek. Küçümsemek. Almak. Alçalmak. Azaltmak.

Derogate : Küçültmek. Azaltmak. Almak. Karşı. İhlal etmek. Küçümsemek. Küçülmek. Alçalmak. Bozmak. Eksiltmek.

Derogatoriness : Küçük düşürme. Aşağılama. Hor görme. Kötüleme.

Derogatively : Küçük düşürerek. Aşağılayarak. Kötüleyerek. Hor görerek. Karşı bir şekilde.

Derogates : İhlal etmek. Küçültmek. Alçalmak. Azaltmak. Bozmak. Küçümsemek. Eksiltmek. Karşı. Küçülmek. Almak.

İngilizce Derogations Türkçe anlamı, Derogations eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Derogations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abrogation : İlga. Feshetme. Fesih. Yürürlükten kaldırma. Yürürlükten kaldırmak. Lağıv. İlga etme. Kaldırma. İptal.

Belittling : Küçültme. Küçük düşürme. Küçülterek. Kötüleme. Hor görme. Aleyhte konuşma. Küçümseme. Küçük düşürücü. Aşağılama.

Detraction : Çekiştirme. Uzaklaştırma. Yerme. Kötüleme.

Defamation : Lekeleme. İftira. Aşağılama. Karalama. Hakaret.

Detractions : Çekiştirme. Kötüleme. Uzaklaştırma.

Alleviate : Bastırmak. Hafiflemek. Azalmak. Yatıştırmak. Dindirmek. Azalma. İçine su serpmek. Hafifletmek. Teskin etmek. Kısmen gidermek.

Confusion : Karışıklık. Konfüzyon. Birbirine karıştırma. Keşmekeş. Karıştırma. Şaşkınlık. Düzensizlik. Bir soru, bir sınar ya da bir anlatımda terimlerin bulanıklığından ya da öğelerinin düzensizliğinden doğan anlam ya da kavram kargaşası. Kargaşa. Karmaşa.

Attenuations : Hafifletme. İnceltme. Cılızlama. Kısma. Söndürme. Zayıflatma. Azalma. Zayıflama.

Breaches : Yarık. Gedik. Uymama. İhlal. Bozma (anlaşmayı). Dalgaların sahile vurup kırılması. Çiğneme.

Curtailments : Kısa kesme. Kısaltma. İndirme. Kısıntı. Kesme. Kısma.

 

Derogations synonyms : petty criticism, contraction, disdain, breakups, obloquy, corruptions, breach, patronage, being spoiled, being impaired, becoming smaller, slur, diminution, disrespect, assuagements, hatchet job, depreciation, diminishments, breakdown, denigration, adjudications, abatements, dutch auction, came apart, repeal, decay, downsizing, diminishment, cutbacks, corrosion, annulment, letup, abasements.