Animal derogation türkçesi Animal derogation nedir

  • Hayvan derogasyonu.
  • ‘hayvan’ sözcüğünün veya hayvan adlarının, dildeki kullanım farklılığı ve anlam kayması nedeniyle düşmanlık, nefret ve aşağılama vb. amaçlarla kullanımı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Animal derogation ingilizcede ne demek, Animal derogation nerede nasıl kullanılır?

Animal : Bedensel. Hayvanlarla ilgili. Diriksel. Kaba kişi. Hayvan. Hayvani. Hayvansal. Hayvanca. Vücutla ilgili.

Derogation : İhlal. Küçülme. Eksiltme. Bozulma. Ayrıklık. Azaltma. Dokunma. Gerileme. Küçültme.

Animal act : Hayvan gösterisi. Yırtıcı ve evcil hayvanlarla düzenlenen gösteri.

Animal adventure : Hayvanların çevresinde oluşan ilginç ve coşkulu olayları konu alan serüven, bk. serüven, hayvan masalı, krş: hayvan sagası. Hayvan serüveni.

Animal anatomy : Hayvan anatomisi. Hayvan yapı bilimi; hayvanların iç yapıları ile uğraşan bilim dalı.

Animal based feed : Hayvan kökenli yemler. Hayvan kadavrasının, hayvan organlarının, hayvan ürünlerinin özel biçimde işlenip kurutulup öğütülmesinden elde edilen et unu, et kemik unu, kan unu, mezbaha, su ürünleri, süt sanayi kalıntıları unları vb. yemler.

İngilizce Animal derogation Türkçe anlamı, Animal derogation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Animal derogation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdomen : Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın.

Animal derogation synonyms : abamectin, abdominal fat necrosis, a dna, abaxial, a c deformity, abattoir.