Derogation türkçesi Derogation nedir

Derogation ingilizcede ne demek, Derogation nerede nasıl kullanılır?

Animal derogation : Hayvan derogasyonu. ‘hayvan’ sözcüğünün veya hayvan adlarının, dildeki kullanım farklılığı ve anlam kayması nedeniyle düşmanlık, nefret ve aşağılama vb. amaçlarla kullanımı.

Sexual derogation : Cinsel hakaret. Cinsel aşağılama.

Derogations : Küçülme. Azaltma. Bozulma. Eksiltme.

Derogating : Küçülmek. İhlal eden. Küçültmek. Küçültücü. Eksiltmek. Alçalmak. Aykırı. Azaltmak.

Derogative : Aşağılayıcı. Hor görücü. Küçük düşürücü. Kötüleyici. Hor gören. Küçük düşüren.

Derogatively : Kötüleyerek. Aşağılayarak. Küçük düşürerek. Karşı bir şekilde. Hor görerek.

Derogatorily : Aykırı bir şekilde. Zararlı bir halde. Aşağılayarak. Kötüleyici şekilde. Küçültücü olarak. Küçük düşürerek. Hor görerek. Zıt olarak. Kötüleyerek.

Derogative statement : Küçümseyici ifade. Hor görücü yorum. Kötüleyen ifade (bir kimse veya şey hakkında). Aşağılayıcı yorum. Negatif yorum.

Derogated : Karşı. İhlal etmek. Alçalmak. Eksiltmek. Almak. Azaltmak. Bozmak. Küçülmek. Küçültmek. Küçümsemek.

 

Derogatoriness : Kötüleme. Küçük düşürme. Aşağılama. Hor görme.

İngilizce Derogation Türkçe anlamı, Derogation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Derogation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Condescension : Lütfetme. Lütuf. Yukardan alma. Lütüfkarlık. Tenezzül.

Breach : Uymama. Karşı gelmek. Güvenliği kırmak. Çiğneme. Dalgaların sahile vurup kırılması. Yarmak. Kırmak. Gedik açmak.

Debauchedness : Sefahat. Aşırı düşkünlük. Göz yumma. Aşırıya kaçma. Ayartma.

Damages : Zarar ziyan. Fiyat. Zarar ziyan tazminatı. Ziyan bedeli. Masraf. Tazminat. Zarar bedeli.

Reverting : Dönmek. Yeniden dönmek. Çevirmek (bakış). İlkel haline dönmek. Eski haline dönmek. Tekrar değinmek. Aksama.

Attenuations : İnceltme. Cılızlama. Söndürme. Azalma. Zayıflama. Hafifletme. Kısma. Zayıflatma.

Bad : Sahte. Bozuk. Kötülük. Aynasız. Çürük. Kokuşmuş. Kokmuş. Terbiyesiz. Yıkım.

Aggravation : Kötüleştirme. Kızdırma. Ciddileştirme. Teşdid. Şiddetlendirme. Çileden çıkarma. Ağırlaştırma. Fenalaşma.

Depreciations : Değeri düşme. Amortisman. Aşınma payı. Değerinden kaybetme. Değer azalması. Değerini düşürme. Yıpranma payı. Eskime payı.

Decadence : Aşırı rahatına düşkünlük. Zeval. Batma. Yıkılış. İnkıraz. Çöküş. Çökme.

Derogation synonyms : petty criticism, breakup, atrophia, decline, came apart, abridgment, dwindling, detraction, damage, diminution, bads, detriment, decrease, abating, corrosion, disparagement, appulse, get your hands off, breakups, depredation, dispraised, contact, denigration, lags, devastations, diminishment, defamation, contravention, calumny, declensions, diminishments, diminutions, dwarfing.

 

Derogation ingilizce tanımı, definition of Derogation

Derogation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of derogating, partly repealing, or lessening in value. Disparagement. Depreciation. Followed by of, from, or to. Detraction.