Aksatmak nedir, Aksatmak ne demek

  • Bir işi gereği gibi yürütmemek

"Aksatmak" ile ilgili cümle

  • "Çalışmasını da aksatmamıştı üstelik." - A. Kulin

Aksatmak anlamı, kısaca tanımı:

Aksatma : Aksatmak işi.

Yürütme : Yürütmek işi. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Uygulama işi, icra.

Bir : Aynı, benzer. Sayıların ilki. Sadece. Beraber. Tek. Bu sayı kadar olan. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Gibi : -e benzer. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde. İmişçesine, benzer biçimde.

Diğer dillerde Aksatmak anlamı nedir?

İngilizce'de Aksatmak ne demek? : n. cast a damp over

v. limp, make limp, disturb, paralyse, hamper, hamstring, hinder, paralyze

Fransızca'da Aksatmak : retarder

Almanca'da Aksatmak : v. lahmlegen

Rusça'da Aksatmak : v. мешать, препятствие: чинить препятствия, нарушать, помешать, нарушить