Alışkan nedir, Alışkan ne demek

Alışkan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Alışkın

Yerel Türkçe anlamı:

Kibrit.

Alışkan kısaca anlamı, tanımı:

Alışkanlığında olmak : İyice alışık bulunmak, huy hâline getirmek.

Alışkanlık : İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam.

Alışkanlık edinmek : Bir şeyi sürekli yapar olmak, itiyat edinmek.

Alışkanlık haline getirmek : Bir şeyi sürekli yapar olmak.

Alışkanlıktan kopamamak : Belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak.

Ağız alışkanlığı : Bir sözü sık sık kullanma durumu. Bir sözü istem dışı olarak sürekli tekrar etme.

El alışkanlığı : Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet.

Alışkın : Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan, alışkan, alışmış.

Alışkanlık çöküntüsü : Erken bunamalılarda rastlanan ve kişinin düzgülü yaşayışının belirtileri olan, temizlik, büyük ve küçük aptestin tutulması, görgü kuralları gibi alışkanlıkların yerini daha düşük düzeyde alışkanlıklarla hayvanca davranışların alması.

 

Alışkanlık edinme : Birtakım yalın davranışları, düzenli ve sürekli olarak yineleyecek biçimde öğrenme.

Alışkanlık fiilleri : Fiil kök ve gövdelerine geniş zaman sıfat-fiili ve ol- yardımcı fiili getirilerek kurulan karmaşık fiil türü. Bu fiiller bir oluşun geçmişte, şimdiki zamanda veya gelecekte alışkanlık hâlinde sürdüğünü veya süreceğini gösterirler: anlar ol-, bilir ol-, gider ol-, görmez ol-, tanımaz ol- gibi. Eskiden yanımıza hiç uğramayan bir dost, son günlerde sık sık arar ve hatırımızı sorar oldu. Hey’etten çokları bir şey anlamıyorlardı ama, reisin aldığı bu ciddî tavra bakarak, anlıyor gibi görünmeğe gayret eder oldular (T. Buğra, Küçük Ağa). Zil vurmaktan parmaklarım tutmaz oldu (R.H. Karay, Sürgün s. 110). Eğer böyle hareketsiz yaşarsa, birkaç yıl sonra yerinden kalkamaz ve dışarı çıkamaz olacaktır. bk. karmaşık fiil(ler)

Alışkanlık sıfatı : Adlardan +Cl, fiillerden -GAn ekleri ile kurularak bir kimsenin bir şeye alışkanlığını veya bir niteliğin kendisinde sürekli olarak bulunduğunu gösteren sıfatlar: akşamcı, nişancı, dedikoducu, inatçı, dalgacı, doğrucu, yalancı, uykucu; alıngan, çekingen, somurtkan, doğurgan, girişken vb.

 

Alışkanlıklar : Uzun süre içindeki yinelenmeler sonunda özdevimselleşen bilinçsiz ya da bilinçli davranışlar.

Alışkan ile ilgili Cümleler

 • "Benimle Fransızca da konuş, sadece Almanca değil!" "Hayır, çünkü bir kez başlarsam bu bir alışkanlık olacak ve ben nasıl Almancamı geliştireceğim?"
 • Kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam ve hayata bağlanmam onun sevgisine kalan bir durum.
 • Karımın kamu tuvaletlerinden tuvalet kağıdı tomarlarını aşırmak gibi tuhaf alışkanlığı var.
 • Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır.
 • Zamanın gerisinde kalmayayım diye her gün gazete okumayı bir alışkanlık haline getirdim.
 • Dört sene önce senin ayarladığın sevgilim varken kötü alışkanlıklarımı sevgilim sayesinde bırakmak üzereydim.
 • Ben denemiyor muyum kendimi değiştirmeye, çabalamıyor muyum alışkanlıklarımdan kurtulmaya?
 • Madem para ile sen ilgileniyorsun bana hibe versene bizde geleneksel alışkanlıktır hibe almak, bir dünya turuna çıkıp geri geleyim.
 • Bu kadar kötülük pompalanınca insan ister istemez kötü alışkanlıklara sahip olabiliyor değil mi?
 • Ailecek yenen yemeklerde, konserlerde, kalabalık şölenlerde, kalabalıkta ve gürültüde sohbet etme alışkanlığımız eskiden kalma bir adet.

Diğer dillerde Alışkan anlamı nedir?

İngilizce'de Alışkan ne demek? : adj. accustomed to, habituated with regards to, used to