Alıcılık nedir, Alıcılık ne demek

  • Alıcı olma durumu

Alıcılık tanımı, anlamı:

Can alıcılık : Can alıcı olma durumu.

Alıcı : Kendisine bir şey gönderilen kimse. Kamera. Almaç. Satın almak isteyen kimse, müşteri. Azrail.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.