Alchemical türkçesi Alchemical nedir

  • Adi metallerin altına dönüşümüne odaklanmış ortaçağ kimya türü ile ilgili olan.
  • Alşimi ile ilgili.
  • Simya ile ilgili.

Alchemical ingilizcede ne demek, Alchemical nerede nasıl kullanılır?

Alchemically : Alşimiye benzer bir şekilde.

Alchemic : Alşimiye benzeyen. Alşimi ile ilgili. Simya ile ilgili.

Alchemies : Alşimi. Simya. Simya ilmi.

Alchemise : Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemize). Alşimi kullanmak.

Alchemist : Alşimist. Simyager. Simyacı.

Alchemize : Altına dönüştürmek (ayrıca alchemise). Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Alşimi kullanmak.

Alchemy : Simya ilmi. Simya. Alşimi. Metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı.

Alchemistical : Simyacılara ait veya ilgili olan. Alşimi ile ilgili.

Alchemists : Simyacı. Simyager. Alşimist.

İngilizce Alchemical Türkçe anlamı, Alchemical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alchemical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alchemic : Alşimiye benzeyen.

Alchemistical : Simyacılara ait veya ilgili olan.