Alchemies türkçesi Alchemies nedir

Alchemies ingilizcede ne demek, Alchemies nerede nasıl kullanılır?

Alchemic : Alşimiye benzeyen. Simya ile ilgili. Alşimi ile ilgili.

Alchemical : Adi metallerin altına dönüşümüne odaklanmış ortaçağ kimya türü ile ilgili olan. Simya ile ilgili. Alşimi ile ilgili.

Alchemically : Alşimiye benzer bir şekilde.

Alchemise : Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemize). Alşimi kullanmak.

Alchemist : Alşimist. Simyacı. Simyager.

Alchemize : Alşimi kullanmak. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemise). Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek.

Alchemists : Alşimist. Simyacı. Simyager.

Alchemy : Simya. Metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı. Alşimi. Simya ilmi.

Alchemistical : Simyacılara ait veya ilgili olan. Alşimi ile ilgili.

İngilizce Alchemies Türkçe anlamı, Alchemies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alchemies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Modify : Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Değiştirmek. Değiştirme. Hafifletmek. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Üzerinde değişiklik yapmak. Tamlamak. Tadil etmek. Değişmek. Biraz değiştirmek.

 

Alchemize : Elementleri alşimi kullanarak değiştirmek. Alşimi kullanmak. Altına dönüştürmek (ayrıca alchemise).

Intellect : Müdrike. Anlayış. Akıl sahibi. Usavurma, yargılama ve anlama gücü. duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi. kavrayış gücüyle ilgili görevlerin tümü. bir kimsenin yaşayışı boyunca edindiği anlayışların toplamı. Zihin gücü. Kavrayım. Bilme, anlama ve usavurma süreçlerini içeren üst yeti. Anlık. Bilincin, algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü zihinsel yetilerin tümü. bellek. Zeka.

Alchemy : Metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı.

Change : Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Dönüşmek. Değiş tokuş etmek. Bozdurmak. Üzerini değişmek. Değişmek. Ufak para. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır. Değişime uğratmak. Bozmak.

Intellectual : Zihinsel. Entellektüel. Aydın. Fikir adamı. Münevver. Akıllı. Yüksek zeka sahibi. Zeki. Düşünsel. Anlıksal.

Alter : Başkalaştırmak. Hadım etmek (hayvan). Başkalaşmak. Hadım etmek. Değiştirmek. Değişiklik geçirmek. Başka türlü olmak. Değişmek. Değişim geçirmek.