Altın küpü nedir, Altın küpü ne demek

  • İçinde altın saklanan küp vb
  • Parası çok olan.
  • Altın biriktiren.

Altın küpü anlamı, kısaca tanımı:

Altın : Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

İçinde : Ortamında. Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde.

Küp : Dondurma ve sütlü tatlıların konulduğu kap. Giysi kesimi, kesimle verilen biçim.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.