Ambidextrous türkçesi Ambidextrous nedir

 • İki elini aynı şekilde kullanabilen.
 • İki elini de kullanabllen.
 • İki elini aynı biçimde kullanabilen.
 • İki elini de kullanabilen.
 • İki elini de aynı biçimde kullanabilen.
 • İki elini aynı beceriyle kullanabilen.
 • Elinden her iş gelen.
 • Çok yönlü.
 • Ambidekströz.
 • İkielli.
 • İki yüzlü.

Ambidextrous ile ilgili cümleler

English: We're ambidextrous.
Turkish: Biz çok yönlüyüz.

English: I'm ambidextrous.
Turkish: Ben çok yönlüyüm.

English: Ali is ambidextrous.
Turkish: Ali çok yönlüdür.

Ambidextrous ingilizcede ne demek, Ambidextrous nerede nasıl kullanılır?

Ambidextrously : Çok yönlü olarak. İki yüzlü bir şekilde. İki elini de kullanarak.

Ambidextrousness : Çok yönlü olma. İki elini de eşit kolaylıkla ve yetenekle kullanabilme yeteneği.

Ambidextry : İkiel yeteneği. Her iki eli de başarılı bir biçimde kullanabilme gücü.

Ambidexter : Hem davalı hem de davacıdan rüşvet alan jüri üyesi. İki yüzlü. İki elini aynı şekilde kullanabilen kimse. İki elini de kullanabilen kimse.

Ambidexterities : İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki elini de kullanabilme. Çift ellilik. İki yüzlülük.

Ambidexterous : İki elini de etkili ve kontrollü bir şekilde kullanabilen. İki elini de kullanabilen.

 

Ambidexterity : İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini de aynı şekilde kullanabilme. İki elini de kullanabilme. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki yüzlülük. Çift ellilik.

İngilizce Ambidextrous Türkçe anlamı, Ambidextrous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambidextrous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Canting : Dönmek. Meyletmek. Eğmek. İkiyüzlülük etmek. Yan yatırmak. Dilenmek. Bükülmek. Argolu konuşmak. Eğilmek.

Janus faced : İkiyüzlü.

Dishonorable : Şerefsiz. Güvenilmez. Ciğeri beş para etmez. Rezil. Onursuz. Namussuz. Haysiyetsiz. Yüz kızartıcı. Alçak. Şerifsiz.

Consultant : Belirli bir konuda bilgi ve uzmanlık sahibi olan, bilgi ve görüşlerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişi. Danışman doktor. Müşavir. Baş hekim. Mütehassıs. Uzman. Bilirkişi. Konsültan. Bazı film ya da televizyon izlencelerinde, uzmanlık isteyen konularda bilgisine başvurulan kimse. İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Duplicitous : İkiyüzlü. Kandırıcı. Aldatıcı.

All purpose : Kullanışlı. Çok amaçlı. Çok maksatlı. Her amaca uygun.

Two handed : İki elle kullanılan. İki kişiyle oynanan. İki elli.

Dissimulator : Sahte veya yanıltıcı bir şekilde davranan kimse. Riyakar. Asıl asıl amaçlarını gizleyen kimse.

Double tongued : Yüze gülücü. Çatal dilli. Özü sözü bir olmayan. Sahtekar. Hilekar.

Sophisticated : Gelişmiş. Kültürlü. Düşünceli. Yapmacık. Görmüş geçirmiş. Karmaşık. Sofistike. Pişkin. Bilgili.

Ambidextrous synonyms : equipoised, allround, counterfeiters, well rounded, double dealing, disingenuous, deceitful, double minded, bimanous, protean, bimanal, bifacial, all round, double faced, dissembler, dissimulators, counterfeiter, multiple, bilateral, versatile, multifaceted, dissemblers, all around, ambidexter, dishonest, many sided, miscellaneous, two faced, double dealer.

 

Ambidextrous zıt anlamlı kelimeler, Ambidextrous kelime anlamı

Right handed : Sağ elini kullanan. Sağ eliyle iş gören. Sağa doğru dönen. Sağ. Sağ elle kullanılan. Çembersel ucaylı bir enine dalganın ilerleme yönleci ile açısal devinirlik yönlecinin aynı yönde olması. Sağak. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Sağlak.

Left handed : Solaklar için yapılmış. Sol. Soldaki. İki yüzlü. Dengi dengine olmayan. Solaklara özel. Sol elle yapılan. Sakar. Düzenbaz.

Honest : Açık yürekli. Hilesiz. Katışıksız. Dürüst. İçten. Saf. Namuslu. Sahiden. Güvenilir. Doğru.

Ambidextrous ingilizce tanımı, definition of Ambidextrous

Ambidextrous kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Having the faculty of using both hands with equal ease.