Ambidextry türkçesi Ambidextry nedir

  • Her iki eli de başarılı bir biçimde kullanabilme gücü.
  • İkiel yeteneği.
  • Eğitim alanında kullanılır.

Ambidextry ingilizcede ne demek, Ambidextry nerede nasıl kullanılır?

Ambidextrous : İki elini aynı biçimde kullanabilen. İki elini de kullanabllen. İkielli. İki elini aynı beceriyle kullanabilen. Çok yönlü. İki elini de kullanabilen. İki elini aynı şekilde kullanabilen. İki yüzlü. İki elini de aynı biçimde kullanabilen. Elinden her iş gelen.

Ambidextrously : İki yüzlü bir şekilde. İki elini de kullanarak. Çok yönlü olarak.

Ambidextrousness : İki elini de eşit kolaylıkla ve yetenekle kullanabilme yeteneği. Çok yönlü olma.

Ambidexter : İki elini aynı şekilde kullanabilen kimse. Hem davalı hem de davacıdan rüşvet alan jüri üyesi. İki elini de kullanabilen kimse. İki yüzlü.

Ambidexterities : İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki yüzlülük. Çift ellilik. İki elini de kullanabilme.

Ambidexterous : İki elini de etkili ve kontrollü bir şekilde kullanabilen. İki elini de kullanabilen.

Ambidexterity : Çift ellilik. İki elini de aynı şekilde kullanabilme. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki yüzlülük. İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini de kullanabilme.

 

İngilizce Ambidextry Türkçe anlamı, Ambidextry eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambidextry ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract reasoning : Soyut akıl yürütme. Soyut usavurma. Somut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi.

Active school : Etkin okul. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma olanağı sağlayan okul. program, yöntem ve insan ilişkileri bakımından işe ve etkinliğe önem veren okul.

Ability group : Düzey kümesi. Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi.

Abnormal child : Olağandışı çocuk. Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk.

Academy : Plato'nun kurduğu felsefe okulu. Akademi. Bilim adamları topluluğu. Yüksek okul. Okul. Medrese. Yüksekokul. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu.

Achievement age : Başarı yaşı. Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş.

Academic intelligence : Akademik zeka. Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zeka.

Accustoming : Ünsiyet. Yetiştirim. Alıştırmak. Ülfet. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi.

 

Academy of economic and commercial sciences : Ekonomi, tecim ve maliye alanlarında çalışmak isteyenleri yetiştiren, bu alanlarla ilgili sorunlar üzerinde incelemeler ve araştırmalar yapan yüksek öğretim kurumu. İktisadi ve ticari ilimler akademisi.

A priori knowledge : A priyori bilgi. Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi.

Ambidextry synonyms : achievement tests, achromatopsia, academic preparation, abulia, academic year, abstract intelligence.