İkiyüzlü nedir, İkiyüzlü ne demek

İkiyüzlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Özü sözü bir olmayan, riyakâr, mürai

İkiyüzlü ile ilgili Cümleler

 • “Kocasının zayıf bir adam olduğunu bilmez miydi, bilirdi, şimdi bir de ikiyüzlü olduğunu gözleriyle görüyordu.”
 • Seni ikiyüzlü nasıl da biliyorsun kendini, değil mi?
 • Götünün kılları ağarmış hâlâ ikiyüzlü ve fitnecisin!
 • Ben bir ikiyüzlü değilim.
 • Sen bir ikiyüzlüsün.
 • Ne ikiyüzlü!
 • Sen ikiyüzlüsün!
 • Tom'un ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum.
 • İkiyüzlülüğü bırakmalısınız.
 • Ona inanma. O çok ikiyüzlüdür.
 • İkiyüzlülerden nefret ederim.
 • Ali böyle bir ikiyüzlü.
 • Beni ikiyüzlülükle mi itham ediyorsunuz?

İkiyüzlü anlamı, kısaca tanımı

İkiyüzlülük : İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik

Riyakar : İkiyüzlü.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Mürai : İkiyüzlü.

Riya : İkiyüzlülük.

Olma : Olmak işi.

Özü : Sulak, verimli yer, otlak. Sevinç, şenlik. Arkadaş. Cana yakın kişi. Tanılan bir kimsenin adı yerine kullanılır. Kendi. Duru, katıksız olan.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

 

Diğer dillerde İkiyönlü ilişki anlamı nedir?

İngilizce'de İkiyönlü ilişki ne demek ? : two-way relation