Amphimixis türkçesi Amphimixis nedir

  • Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşimi.
  • Döllenme (biyoloji terimi).
  • Amfimiksi.

İngilizce Amphimixis Türkçe anlamı, Amphimixis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amphimixis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reproduction : Aslını bozmadan çoğaltma veya taklit biçimde yapılan üretim. Erişkin vücuttan yavru elde edilmesi. bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon. Yeniden üretim. Tekrar oynama. Çoğaltma. Çoğalma, üreme, neslin devamı için yeni canlı meydana getirme. tekrar meydana gelme, hayvan ve bitkilerin üremesi. Önceden seslendirme. Taklit. Kopyasını yapma. Eşeyli veya eşeysiz hücre bölünmesiyle hücre veya birey sayısındaki artış, üreme, reprodüksiyon.

Union : Dernek. Rakor. Birleştirme. Vida yuvası. Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan bir bağlantı parçası. İl, kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca kimi kaynak ve örgenlerini birleştirerek oluşturdukları örgüt. birliklerin de, kent yönetimleri gibi, başkanları, genel kurulları ve yönetim kurulları bulunur. Darülaceze. Bilezik (boru). Sendika.

 

Anisogamy : (biyoloji terimi) iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma (örneğin, erkek ve dişi). Anizogami. Eş olmayan gametlilik. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme biçimi, anizogami. Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. anizogami.

Isogamy : Biçim ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi, izogami. Benzer gametlerin birleşmesi durumu; eş yapıdaki eşey hücrelerinin birleşmesi. izogami. İzogami. Benzer gametlerin birleşmesi durumu. eş yapıdaki eşey hücrelerin birleşmesi, izogami. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Eşgametlilik. Aynı büyüklük ve yapısı olan iki gametin birleşimi (biyoloji terimi). Eş gametlilik.

Sexual reproduction : Dölleme ve üreme. Cinsel ilişki ile yeniden üreme. Eşeyli üreme. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumuyla başlayan üreme biçimi, seksüel üreme. Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumu ile başlayan üreme biçimi. seksüel üreme. Seksüel üreme. Eşeyli fireme.