Anisogamy türkçesi Anisogamy nedir

  • (biyoloji terimi) iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma (örneğin, erkek ve dişi).
  • Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme biçimi, anizogami.
  • Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. anizogami.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Eş olmayan gametlilik.
  • Anizogami.

Anisogamy ingilizcede ne demek, Anisogamy nerede nasıl kullanılır?

Anisogame : Tekeşdüğülü.

Anisogamet : Eş olmayan gamet. Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen iki eşey hücresinden her biri, anizogamet. Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. anizogamet. Anizogamet.

Anisogamete : Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. biçim ve büyüklüğü farklı olan plasmodium ve eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri. Anizogamet.

Anisogamic : Anizogamik. Değişik cinsiyet hücrelerinin birleşimi ile çoğalan (biyoloji terimi).

Anisogamie : Tekeşdüğü.

Anisodactylous : Anizodaktil.

Anisol : Anizol.

Anisochromia : Anizokromatik. Anizokromi. Alyuvarların değişik renk göstermesi.

Anisochronous : Değişken zaman aralıklı. Değişken aralıklı eşzamanlı.

 

Anisokaryosis : Çekirdek eşitsizliği. Anizokaryozis.

İngilizce Anisogamy Türkçe anlamı, Anisogamy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anisogamy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Abductor muscle : Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas.

Aardvark : Karınca yiyen. Yer domuzu. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Yerdomuzu. Borudişli.

A chromosome : A kromozomu. Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Cansız çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Amphimixis : Döllenme (biyoloji terimi). Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşimi. Amfimiksi.

 

Sexual reproduction : Dölleme ve üreme. Eşeyli üreme. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumuyla başlayan üreme biçimi, seksüel üreme. Eşey hücreleri meydana getirerek erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi ve zigot oluşumu ile başlayan üreme biçimi. seksüel üreme. Seksüel üreme. Eşeyli fireme. Cinsel ilişki ile yeniden üreme.

Aardvarks : Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yerdomuzu.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan bölgeleri. Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Abramis zonu.

Aardwolf : Yeleli sırtlan. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür. Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli.

Anisogamy synonyms : a site, a protein, a cell, abacus bodies, abambulacral area, abiotic factor, a cells, acacia.