Anisogamete türkçesi Anisogamete nedir

  • Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. biçim ve büyüklüğü farklı olan plasmodium ve eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri.
  • Anizogamet.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Anisogamete ingilizcede ne demek, Anisogamete nerede nasıl kullanılır?

Anisogamet : Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen iki eşey hücresinden her biri, anizogamet. Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. anizogamet. Eş olmayan gamet. Anizogamet.

Anisogame : Tekeşdüğülü.

Anisogamic : Değişik cinsiyet hücrelerinin birleşimi ile çoğalan (biyoloji terimi). Anizogamik.

Anisogamie : Tekeşdüğü.

Anisogamous : Anizogam. (biyoloji terimi) anizogami ile ilgili (iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma).

Anisogamy : Eş olmayan gametlilik. Anizogami. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme biçimi, anizogami. Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. anizogami. (biyoloji terimi) iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma (örneğin, erkek ve dişi).

İngilizce Anisogamete Türkçe anlamı, Anisogamete eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anisogamete ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abaxial : Eksenden uzak. Abaksiyal. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Anisogamet : Eş olmayan gamet. Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen iki eşey hücresinden her biri, anizogamet. Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. anizogamet.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Anisogamete synonyms : abdominal fat necrosis, a band, abattoir, abamectin, abdomen, a amplitude mod, gamete, abdominal ovariectomy.