Anisogamet türkçesi Anisogamet nedir

  • Eş olmayan gamet.
  • Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen iki eşey hücresinden her biri, anizogamet.
  • Anizogamet.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. anizogamet.

Anisogamet ingilizcede ne demek, Anisogamet nerede nasıl kullanılır?

Anisogamete : Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. biçim ve büyüklüğü farklı olan plasmodium ve eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri. Anizogamet.

Anisogame : Tekeşdüğülü.

Anisogamic : Değişik cinsiyet hücrelerinin birleşimi ile çoğalan (biyoloji terimi). Anizogamik.

Anisogamie : Tekeşdüğü.

Anisogamous : Anizogam. (biyoloji terimi) anizogami ile ilgili (iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma).

Anisogamy : (biyoloji terimi) iki farklı üreme hücresinin birleşmesi ile çoğalma (örneğin, erkek ve dişi). Eş olmayan gametlilik. Anizogami. Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. anizogami. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme biçimi, anizogami.

İngilizce Anisogamet Türkçe anlamı, Anisogamet eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anisogamet ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Gamete : Gamet hücresi. Cinsel hücre. Eşeyligöze. Gamet. Dölgöze. Eşeyli göze. Dişi ve erkek cinsiyet hücreleri olan ovum ve spermatozoa. Üreme hücresi. Dölgözü.

Acacia : Arap zamkı. Salkım ağacı. Mimoza. Akasya sakızı. Akasya. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

Anisogamete : Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. biçim ve büyüklüğü farklı olan plasmodium ve eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri.

Aardvark : Yerdomuzu. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Yer domuzu. Borudişli. Karınca yiyen.

 

A cell : A hücresi. Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Abductor muscle : Uzaklaştırıcı kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Abdüktör kas.

A protein : A proteini. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Anisogamet synonyms : abacus bodies, abiotic environment, aardvarks, a cells, aardwolf, abramis zone, abambulacral area, a site.