And no mistake türkçesi And no mistake nedir

And no mistake ingilizcede ne demek, And no mistake nerede nasıl kullanılır?

And : Üstelik. İle. Daha sonra. Hem... hem de. Ayrıca. De. Ma. Da... da... ya da de... de. Da. Ve bu yüzden.

No : Olmaz. Red. Gereksiz. Çerçeve dizi ışıkları. Aleyhte oy. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçların tümü. Yasak. Hiçbir. Olumsuz oy. Yok.

Mistake : Yanlış. Başkasına benzetmek. Başkası sanmak. Yanlış anlamak. Karıştırmak. Yanılmak. Yanlışlık. Hata. Şaşırmak. Yanılgı.

Barnes and noble : Abd merkezli çevrimiçi bir internet kitapçısı. Birleşik devletler'de bir kitapçı zinciri.

Stuff and nonsense : Saçma sapan (laf). Saçma sapan laf. Saçma sapan. Fasa fiso. Fasafiso.

Make no mistake : Şüphesiz ki.

No mistake : Şüphesiz.

There is no mistake about it : Onunla alakalı yanlış yok. Bu konuda hata yok. Hata için oda yok. Şüpheye yer yok. Hataya yer yok.

Yes and no : Evet-hayır. Belki (kararsızlık anlatmak için kullanılan ifade). Evet ve hayır.

İngilizce And no mistake Türkçe anlamı, And no mistake eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak And no mistake ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Naturally : Doğal olarak. Elbette. Doğallıkla. Doğal şekilde. Doğuştan. Tabii. Haliyle.

Indubitable : Kuşkulanılmaz. Şüphe edilemez. Kesin.

Aye : Beyaz oy. Hayhay. Evet. Lehte oy. Kabul oyu. Evet oyu. Hay hay.

Irrefutable : Çürütülemez. Kesin. İnkar edilemez. Aksi iddia edilemez. İtiraz kaldırmaz. Reddedilemez.

Certainties : Belirli olma. Açıklık. Kesin olan şey. Kesinlik. Emniyet. Katiyet. Belirlilik. Kuşkusuzluk.

Beyond all question : Kuşku götürmeksizin. Sorgusuz sualsiz. Kati surette. Sorgulamasız. Tartışılmaksızın.

Blankly : İfadesizce. Boş boş. İfadesiz bir şekilde. Boş gözlerle. Şaşkın şaşkın.

Decided : Kararlı. Açık. Net. Anlaşılır. Azimli. Tartışmasız. Değişmez. Karar verilmiş.

Apodeictic : Bariz. Aşikar.

By all manner of means : Her halükarda. Her halukarda. Mutlaka. Her halde.

And no mistake synonyms : axiomatical, definitely, decidedly, absolutely, beyond dispute, ay aye, absolutes, unassailable, doubtlessly, beyond any doubt, incontestable, decisive, be my guest, unchallenged, by the square, easily, beyond doubt, no doubt, by no manner of means, apodictic, bound to, indisputable, doubtless, uncontestable, assuredly, absolute, damn well, admittedly, certain, definite, beyond controversy, undeniable, beyond a shadow of doubt.