Angle of flight türkçesi Angle of flight nedir

  • Uçuş açısı.
  • Atmalarda, atılan nesnenin (gülle, çekiç, disk, cirit) uçuş yörüngesi ile atış doğrultusu arasındaki açı.
  • Atletizm alanında kullanılır.

Angle of flight ingilizcede ne demek, Angle of flight nerede nasıl kullanılır?

Angle : Açı oluşturmak. Olta ile balık tutmak. Korniyer. Açı. Balık tutmak. Açı yapmak. Köşe yapmak. Saptırmak. Açı vermek. Bucak.

Of : Nin. -nin. -li. Karşı. Den. -nın. -den övünerek bahsetmek. -dan. -den. Yüzünden.

Flight : Akış. Yağmur (kurşun, ok vb.). Kuş sürüsü. Firar. Geri çekilme. Sürü. Uçma. Atlama yapan vücudun, ilk sıçramadan konmaya değin havada aldığı yol. Atletizm, madencilik alanlarında kullanılır. Basamak.

Angle of : Açısı.

Angle of advance : Avans açısı.

Angle of contacf : Değme açısı. Sıvı ile katının değdiği yerde, sıvı yüzeyi ile katınınki arasındaki açı.

Angle of contact : Temas açısı. Değme açısı. Kontak açısı.

Angle of apparent internal friction : Görünen iç sürtünme açısı. Görünen içsel sürtünme açısı.

Angle of attack : Hücum açısı. Uçak ekseni ile hava filelerinin akış doğrultusu arasındaki açı. Saldırı açısı. Saldırının gerçekleştirildiği yön. Rüzgar yönü ve uçak kanadı genişliği arasındaki dar açı. Aoa.

 

Angle of depression : Tazyik açısı. Alçalış açısı.

İngilizce Angle of flight Türkçe anlamı, Angle of flight eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Angle of flight ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Athlete : Atlet. Sporcu. Atlet (sporcu). Atletizmi uğraş edinip dallarındaki yarışlara katılan sporcu.

Chief timekeeper : Süre yönetmeni. Süre yargıcılarının görevlerinden, saptanan derecelerin yazılıp yayımından sorumlu yargıcı.

Advancing foot : Yürüyüş yarışında, ilerde bulunanın yere değmesinden sonra kalkan ayak. İlerideki ayak.

Athletic : Sporcu. Atletlerle ilgili. Atletizmle, atletle ilgili; atlete yaraşır. Sportif. Spora özgü. Atletizmle ilgili. Atletizmli ilgili. Atletik. Spor.

Bar clearence : Yüksek atlamalarda, belli bir yüksekliğe konmuş olan çıtayı düşürmeden aşarak, vücudu tümüyle sıçrayış yönünden öbür yöne aktarma. Çıtayı geçiş.

Chief result recorder : Varış yargıcılarını görevlendirmek, varışları özel çizelgesine geçirmek, varışa ilişkin bütün sorunları çözümlemekle yükümlü başyargıcı. Varış yönetmeni.

Baton : Çubuk. Asa. Değnek. Cop. Baston. Bayrak yarışlarında, elden ele aktarılan bayrağı simgeleyen, tahta, maden gibi sert özdeklerden yapılmış, 49 gr. ağırlığında, 28 cm.-30 cm. boyunda, 12 cm. çapında düzgün boru. Bayrak sopası. Sopa. Baton.

Athletics : Atletizm. Atletizm yarışları. Sporculuk. Bedensel dayanıklılığı, doğal devimleri geliştirmeyi amaçlayan, koşu, atma, atlama, yürüyüş gibi alıştırma ile yarışları kapsayan spor çalışmalarının genel adı.

Chief course judge : Kır koşularında, koşu yeri ile yazman yargıcılarının denetiminden sorumlu yönetmen. Koşu yeri yönetmeni.

Arce of circle : Cirit gelişme alanının yan çizgilerini atış yönünde sınırlayarak kesen kiriş. Başlangıç kirişi.

Angle of flight synonyms : cage, combined competitions, break the record, approach, caution.