Anticipation rate türkçesi Anticipation rate nedir

  • Ödegin süresinden önce ödenmesinde ödek tutarından yapılan indirim.
  • Ödek indirim oranı.
  • İskonto haddi.
  • İskonto oranı.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Poliçenin vadesinden önce ödenmesi durumunda poliçe bedeline uygulanan ıskonto oranı.

Anticipation rate ingilizcede ne demek, Anticipation rate nerede nasıl kullanılır?

Anticipation : Bekleyiş. Önceden sezme. Bir olay ya da durumun gerçekleşmesi konusunda beslenen güçlü beklenti. Tahmin etme. Öngörü. Bekleni. Beklenti. Umu. Sezme. Önceden yapma.

Rate : Azarlamak. Oran. Birim zamanda alınan yol ile ölçülen devinim niceliği. bir kimyasal tepkimede ürünlerin birim zamandaki oluşum niceliği. Hız. Bk. vergi oranı. Layık olmak. Göreli hız. Bilgisayar, gümrük, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belli bir zaman aralığı içindeki nicel bir değişmenin başlangıç değerine göre oransal anlatımı, bk. göreli hız. Farzetmek.

Anticipations : Tahmin. -den önce davranma. Umma. Sezme. Tahmin etme. Önceden tahmin edip ona göre davranma. Beklenti. Önceden yapma. Bekleme. Öngörü.

Aberrate : Beklenen durumdan sapmak.

Absence rate : Devamsızlık oranı. İşe gelmeme oranı. İşe gelmeme günlerinin tüm çalışılan günlere göre oranı.

Absentee rate : Devamsızlık oranı.

İngilizce Anticipation rate Türkçe anlamı, Anticipation rate eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Anticipation rate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A priori information : Öncül bilgi.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Discount rate : İndirim yüzdesi. Senedin erken tarihte ödenmesi karşılığında senet sahibinin ödediği ücret. İndirim oranı. Kırdırma ve ikinci kırdırım işlemlerine uygulanan faiz oranı. Kırdırma oranı. Gelecekteki bir nakit akımını bugünkü değere indirgenirken uygulanan oran. bir mal veya hizmetin fiyatında yapılan indirmenin oranı. Bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı. İndirme oranı.

Bank rate : Banka faiz haddi. Banka iskonto haddi. Faiz oranı (finlandiya terimi). Banka iskonto oranı. Merkez bankasının kendi ülkesindeki parasal kuruluşlara ödünç verirken uyguladığı faiz oranı. Faiz oranı. Banka faiz oranı. Banka iskontosu. Reeskont oranı.

Discount rates : Senedin erken tarihte ödenmesi karşılığında senet sahibinin ödediği ücret. İndirim oranı. İndirim oranları.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A error : A-hatası.

Anticipation rate synonyms : a posteriori analysis, aalens linear regression model, a posteriori probability, abadir test, a priori analysis, a level, a priori theoretical criteria, a priori probability, a posteriori information.