Anticipation türkçesi Anticipation nedir

 • Tahmin.
 • Önceden sezme.
 • Bekleni.
 • Belli çıkarım işlemleriyle bir olay ya da sürece ilişkin önkestirim. bk. kestirim, öngörü, öntanı.
 • Öngörü.
 • Umma.
 • Beklenti.
 • Önceden tahmin edip ona göre davranma.
 • Umu.
 • -den önce davranma.
 • Önceden tahmin etme (bir şeyin olabileceğini).
 • Tahmin etme.
 • Sezme.
 • Bekleme.
 • Bekleyiş.
 • Bir olay ya da durumun gerçekleşmesi konusunda beslenen güçlü beklenti.
 • Önceden yapma.

Anticipation ile ilgili cümleler

English: The anticipation is always worse than the calamity.
Turkish: Bekleme her zaman felaketten daha kötüdür.

English: Thanking you in anticipation.
Turkish: Her şey için şimdiden teşekkürler.

Anticipation ingilizcede ne demek, Anticipation nerede nasıl kullanılır?

Anticipation rate : İskonto haddi. İskonto oranı. Ödegin süresinden önce ödenmesinde ödek tutarından yapılan indirim. Ödek indirim oranı. Poliçenin vadesinden önce ödenmesi durumunda poliçe bedeline uygulanan ıskonto oranı.

In anticipation of : -sı beklentisiyle. -nın olacağı tahminiyle. Bir şeyin gerçekleşebileceği düşüncesiyle. -nın olacağı öngörüsüyle. -nın gerçekleşeceği umuduyla. -nın beklentisiyle.

In anticipation : Peşin olarak. Önceden.

Payment by anticipation : Peşin ödeme.

With eager anticipation : Heyecanlı bekleyişle. Ateşli bir beklentiyle. Endişeli umma ile.

 

Anticipated breach : Beklenilen ihlal. Bir anlaşmanın ihlali olacağını bilme durumu. Beklenen sözleşme ihlali.

Anticipated balance : Banka bakiyesi. Belirli bir dönemin sonunda beklenen bakiye.

Anticipative system : Nedensel olmayan dizge.

Anticipate : Önceden tahmin edip ona göre davranmak. Görmek. Beklemek. Önce davranmak. Önceden yapmak. Beklenti içinde olmak. Önceden görmek. Söylenmeden yapmak. -den önce davranmak. Beklenti sahibi olmak.

Anticipate the future : Geleceği sabırsızlıkla bekmelek. Gelecekte olacak şeylere hazırlıklı olmak. Geleceği tahmin etmek. Geleceği öngörmek.

İngilizce Anticipation Türkçe anlamı, Anticipation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anticipation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Calculations : Hesaplama. Hesaplamalar. Hesap sonucu. Hesap. Çıkar hesabı. Düşünüp taşınma.

Promise : Belirli bir duruma işaret etmek. Umut vermek. Umutlu olmak. Önceden haber vermek. Vaatte bulunmak. Vadetmek. Göstermek. -eceğe benzemek. Söz vermek.

Discernment : Seçerlik. Ayırma yetisi. Kavrama. Seziş. Farketme. Muhakeme yeteneği. Temyiz. Basiret. İdrak.

Conjectures : Sanmak. Zannetmek. Kestirim. Hipotez. Varsayım. Kestirmek. Varsayı. Tahmine dayalı fikir. Tahmin etmek.

Conjecture : Varsaymak. Kestirmek. Kestirim. Sanı. Tahmine dayalı fikir. Tahmin etmek. Zannetmek. Sanmak. Varsayım.

Foresight : İhtiyat. Basiret. Önsezi. Arpacık (silah). Sağgörü. Arpacık. Önlem. Seziş. İleri görüş.

Prospect : Aramak (altın). Görünüş. İncelemek. (maden vb) aramak. Görünüm. Araştırmak. İhtimal. Maden aramak. Bakış.

 

Augural : Tahminde bulunma. Gaipten haber verme. Kehanette bulunan. Kehanette bulunma.

Prescience : Önceden bilme. Geleceği görme. İleriyi görme. İleri görüş. Önsezi.

Approximation : Denklem ya da kuramlarda, kesin çözüm bulunamayan yerde yaklaşık çözüm bulma. -e yakın bir şey. Benzerlik. Yaklaşım. Uyumlulaştırma. -e yakın olma. Kararlama. Yaklaştırma. Yaklaşma.

Anticipation synonyms : perception, inkling, lookout, expectance, awaiting, suspense, expectation, dwells, prediction, estimate, reckoning, waiting, cooling, insights, outlook, foresightedness, insight, perceptions, hoping, calculation, proformas, holding, percipience, appraisal, flair, auguration, fever, budgeting, inklings, lookouts, expectancy, life expectancy, hope.

Anticipation ingilizce tanımı, definition of Anticipation

Anticipation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of anticipating, taking up, placing, or considering something beforehand, or before the proper time in natural order.