Arbitraments türkçesi Arbitraments nedir

Arbitraments ingilizcede ne demek, Arbitraments nerede nasıl kullanılır?

The arbitrament of war : Savaş kararı.

Arbitrament : Hakemin karar vermesi. Karar. Tahkim. İhtilafların hakem yoluyla çözülmesi. Hüküm. Karar verme yetkisi. Hakem kararı.

İngilizce Arbitraments Türkçe anlamı, Arbitraments eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arbitraments ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Decision : Kararlılık. Yargı. Sonuç. Hakemin türlü davranışlara ve durumlara uyan kuralları uygulaması. Sonyargı. Bağlayıcı karar. Karar metni. Ara kararı. Emir.

Arbitral award : Tahkim kararı.

Attaintment : Mülkiyet haklarını yitirme. İdam hükmü verilmesi üzerine medeni hukukun kaldırılması. Vatandaşlık hakkını kaybetme durumu. Vatandaşlık hakkını kaybetme. Mülkiyet haklarını kaybetme.

Constancy : Tutarlılık. Sabitlik. Vefa. Metanet. Sebat. Sadakat. İstikrar. Değişmezlik. Ara kararı.

Attainture : Azarlama. Rezalet. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaybetmesi. Ayıplama. Manevi ölüm. Şerefsizlik. Gözden düşme. İdam hükmü verilmesi üzerine medeni hukukun kaldırılması. Yüz karası.

 

Adjudgment : Adli karar veya hüküm. Mahkeme kararı.

Arbitrement : Arabulucu kararıyla halletme. Uzlaşma.

Adjudication : Mahkemenin hüküm vermesi. Karar verme. Eksiltme. Münakaşa. Sözlü teklif yöntemiyle gerçekleştirilen eksiltme. krş. kapalı eksiltme. Hüküm verme. Açık eksiltme.

Adjudications : Hüküm verme. Münakaşa. Eksiltme. Karar verme. Mahkemenin hüküm vermesi.

Arbitraments synonyms : arbitrament, arbitration award, decider, strengthening, determination, judgment, conclusions, umpirage, adjudgement, arbitrage, decree, decretum, advice, fortifying, decisions, deciders, commercial arbitration, fortification, judgement, award, conclusion, assize, arbitration, ascendancy, arbitrages, authority, strengthing, judicial decision.