Art düşünce nedir, Art düşünce ne demek

  • Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce, art niyet

Art düşünce kısaca anlamı, tanımı:

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Asıl : Soy, nesep. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Gerçeklik. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Kök, köken, kaynak. Bir şeyin temelini oluşturan, ana.

Niyet : Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama. Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası. Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.